h

Aanbieding solidariteitsbetuiging stakers

16 juni 2008

Aanbieding solidariteitsbetuiging stakers

Op vrijdag 13 juni j.l.hebben Peter Ligtvoet en Rinus Filius namens de SP afd. Breda een solidariteitsbetuiging aangeboden aan de aanwezige stakinsleiding en vakbondsmensen. Naast een grote doos taart boden zij tientallen steunverklaringen van solidaire reizigers aan de stakers aan. Zij waren zichtbaar verrast en ingenomen door dit gebaar. Het blijkt dat in de praktijk mensen zich gemakkelijk solidair met iets verklaren als de acties geen persoonlijke nadeel opleveren. Of wat nog vervelender is, in het geval van de openbaar vervoer stakingen zijn er mensen, van wie je dat niet verwacht, die het belang van de staking missen. Het initiatief van de Jonge Socialisten bijvoorbeeld, om studenten naar hun examens te gaan vervoeren is zo'n voorbeeld waaruit blijkt dat de ware betekenis van het woord niet helemaal doorgedrongen is.(Misschien goed bedoeld ....of was het een manier om de zieltogende PvdA van studentikoos electoraat en nieuwe fans te voorzien)

Taart voor de Bredase stakers

Solidariteit wil zeggen: Pal voor elkaar staan en de vervelende gevolgen samen dragen. En nog steeds geldt: Gedeelde smart is halve smart. Het is goed om begrip te hebben voor elkaars situatie en niet alleen maar uit te gaan van het eigenbelang. Overigens is dit loonconflict des te schrijnender als je het beziet in het licht van de bedrijfs- en beloningscultuur in de hogere bestuursregionen. Omdat Connexxion van de overgegaan is overheid in particuliere handen was deze genoodzaakt om een ontslagpremie van ruim 800.000 euro's te verstrekken aan een van haar vertrekkende bestuurders ( geen chauffeur ). Dit is de tekst die op 22 mei op NOS teletext stond: "Bij het hoofdkantoor van Connexxion in Hilversum hebben vanmiddag duizend buschauffeurs gedemonstreerd. Ze zijn boos over een krantenadvertentie. Daarin zegt de directie van het bedrijf dat de belastingbetaler opdraait voor de verhoging van de lonen. Volgens FNV- Bondgenoten is die tekst niet te rijmen met de gouden handdruk van ruim acht ton die een topman van Connexxion vorig jaar meekreeg bij zijn vertrek".

Als je dit stelt tegenover de redelijk eis van een aantal procenten noodzakelijke loonsverhoging, die overigens al helemaal teniet wordt gedaan door de exorbitant stijgende energieprijzen, dan vraag je je af waar moet dit naar toe? Wij gaan in ieder geval door met de strijd. De SP is een noodzakelijk en uitstekend antwoord op de vraag of het beter, menselijker, milieuvriendelijker en socialer kan. Een kwestie van politieke wil & prioriteiten.

Rinus Filius

SP bedrijvenkrant Solidair

U bent hier