h

Uitslag enquete geluidswal Nieuw Wolfslaar

17 april 2008

Uitslag enquete geluidswal Nieuw Wolfslaar

Enkele weken geleden verspreidde de SP een enquête in Nieuw-Wolfslaar over de inrichting van de geluidswal tussen de A27 en de wijk. Vrijwel iedereen die reageerde is ontevreden over de inrichting.

In totaal zijn er 108 enquêtes binnengekomen (22%). De overgrote meerderheid (92%) is ontevreden over de inrichting van de wal, 8% had hier geen mening over en geen enkele reagerende bewoner was wél tevreden met de manier waarop de gemeente de toegezegde inrichting heeft aangepakt. De begroeiing is minimaal, er is te weinig groen, de wal is slecht toegankelijk en wordt slecht onderhouden. De bewoners zijn vooral boos omdat de gemeente zich volgens hen niet aan de beloftes heeft gehouden. Uit de reacties blijkt dat 79% vindt dat ook de wegzijde (A27) van de wal beplant moet worden om de luchtkwaliteit in de wijk te verbeteren

Daarnaast worden er tal van andere problemen genoemd in de wijk. Natuurlijk speelt de bussluis een rol, maar ook de gevaarlijke Thoornseweg, luchtvervuiling, het ontbreken van speelvoorzieningen, trottoirs, en hondenuitlaat- en hondenlosloopplaatsen, en gebrekkige voorzieningen in het algemeen worden genoemd.

Een kleine meerderheid (52%) vindt het acceptabel om de fietsbrug uit te stellen en eerst prioriteit te geven aan de inrichting van de wal, mede omdat de geplande brug slecht bereikbaar is vanuit Zuid en de Thoornseweg zelf gevaarlijk is. 41% echter wil dat de gemeente álle toezeggingen nakomt en financieert. 75% ten slotte vindt een nader onderzoek naar de problemen in de wijk wenselijk.

De uitslagen zijn hier te downloaden (met toelichting). De SP bespreekt de uitslagen met de wethouder en de meest betrokken raadscommissie. Wij willen op korte termijn concrete verbeterplannen zien, zodat de toezeggingen aan de bewoners nagekomen worden.

Uitslagen
Toelichting

U bent hier