h

Socialismedag op 3 mei in Breda

18 april 2008

Socialismedag op 3 mei in Breda

Op zaterdag 3 mei 2008 organiseert de SP haar jaarlijkse 'Socialismedag': een dag vol discussie en workshops over een bepaald thema. Het thema van dit jaar is: Socialisten in het gemeentebestuur. Met workshops over de voor-oorlogse SDAP-wethouders in Amsterdam, de resultaten van het radicale gemeentebestuur van Liverpool in de jaren '80 en over kansen en bedreigingen van de SP in het college van Breda. van 11.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis De Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2 (neem vanaf station Breda buslijn 1 of 7, of 20 min. lopen). De toegang is gratis en de SP-afdeling zorgt voor koffie, thee, en broodjes tijdens de lunch.

De eerste workshop over de voor-oorlogse SDAP-wethouders in Amsterdam wordt gegeven door historicus Ron Blom, auteur van o.a. het boek "De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek 1918-1928". Hij zal ingaan op de successen én problemen van het zogenaamde 'wethouders-socialisme' van o.a. Wibaut, die naast successen die hij boekte als wethouder van Volkshuisvesting en Arbeidszaken, ook bekend werd als medeverantwoordelijke voor het neerslaan van het aardappeloproer in Amsterdam.

Vakbondsman Peter de Haan zal na de lunch ingaan op het socialistische gemeentebestuur van Liverpool gedurende de jaren '80. De zogenaamde Militant Tendency, een radicaal-socialistische stroming binnen de partij, had in Liverpool een grote invloed en haalde de meerderheid. Onder hun leiding werden er 5000 gemeentewoningen gebouwd en duizenden banen geschapen. Geconfronteerd met bezuinigingen op het gemeentefonds door Thatcher weigerden zij om de huren en belastingen te verhogen, en organiseerden een politieke staking om Thatcher te dwingen om met meer geld over de rug te komen, met als slogan: "Better to Break the Law than Break the Poor". Vanwege het aannemen van een illegale (niet-sluitende) begroting zijn uiteindelijk 47 gemeenteraadsleden in de cel gegooid!

Tenslotte zal Johan Kwisthout, voorzitter van de SP in Breda en raadslid van 1996 tot 2006, een discussie inleiden over de kansen en bedreigingen van de SP in lokale colleges, in het bijzonder in Breda. Sinds 1996 toen de SP voor het eerst in Oss toetrad tot het college, is het aantal SP-wethouders fors uitgebreid. Hoe kan de SP voorkomen dat haar wethouders verantwoordelijk worden voor bezuinigings- en afbraakbeleid? Wordt de SP niet ingekapseld in een college? Hoe kunnen we leren van het succes (van 9 naar 13 zetels na de eerste periode van collegedeelname) én de nederlaag (van 15 naar 11 na de laatste verkiezingen) van onze kameraden in Oss?

De jaarlijkse Socialismedag van de Bredase SP is toegankelijk voor leden en niet-leden, binnen en buiten Breda. Naast de workshops is er een 'politieke markt' waar allerlei groeperingen hun materiaal verspreiden. Er is volop gelegenheid tot discussie, kennismaking en natuurlijk ook gezelligheid.

U bent hier