h

Voltallige oppositie stapt uit pre-Kadernota debat

13 maart 2008

Voltallige oppositie stapt uit pre-Kadernota debat

De voltallige oppositie van VVD, SP, D66 en Leefbaar Breda is zojuist opgestapt uit het pre-Kadernota debat, na het uitspreken van een gezamenlijke verklaring van Saskia Boelema van D66. Dit als reactie op de houding van de coalitiepartijen PvdA, CDA, GroenLinks, en Breda'97 die in een besloten onderling overleg al afgekaart hadden wat de prioriteiten zouden moeten zijn en welke middelen ervoor beschikbaar waren. Hiermee is het pre-Kadernotadebat verworden tot een farce en een theaterstukje voor de buhne. De oppositiepartijen weigerden voor spek en bonen aanwezig te zijn en mee te werken aan deze vertoning. Met het opstappen van alle oppositiepartijen - een unicum in de Bredase raad - wordt een duidelijk signaal afgegeven. Namelijk dat de raad bestaat uit 39 leden, en niet uit de 25 die nu de dienst uitmaken.

De raadsvergadering werd, op verzoek van CDA-fractievoorzitter Lips, tien minuten geschorst. Vervolgens werd de vergadering gewoon voortgezet door PvdA-fractievoorzitter Haarhuis, waarna de collegepartijen - nu in openbaarheid - hun gang konden gaan om de afspraken die ze vooraf al hadden gemaakt te proclameren. Netjes verdeeld over iedere fractie om de suggestie te wekken dat er van een serieus debat sprake is. Dit doorgaan met vergaderen, alsof er niets aan de hand is geweest, getuigt wederom van minachting voor de oppositiefracties.

U bent hier