h

Verslag werkbezoek Patersven in Wernhout

4 maart 2008

Verslag werkbezoek Patersven in Wernhout

Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt (SP) en Sohela Hosseini (SP), lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, bezochten op vrijdag 29 februari het Patersven in Wernhout samen met een delegatie van Bredase SP afdeling. In het Recreatiepark Patersven regeert vooral de onmacht. Het bestuur van de Vereniging Van Eigenaren van Patersven is niet bij machte de overlast te bestrijden, ondanks een Raadsbesluit van november 2007 van de Gemeenteraad van Zundert om wetshandhaving ook toe te passen in het Recreatie-park Patersven.

In het gemeentelijke register staan ongeveer 550 buitenlanders (Polen, Bulgaren, Roemenen enz) ingeschreven die op het Patersven verblijven. Maar hun aantal is eerder te schatten op 1200. Het merendeel van die mensen kennen de plaatselijke regels niet en zijn hierover moeilijk aan te spreken omdat ze niet of nauwelijks Nederlands praten. Er wordt véél te hard gereden op de merendeels smalle paden waarop ook kinderen spelen. De reguliere bewoners moeten vaak zichzelf redden als er weer een hard rijdende wagen aankomt. De wegen zijn kapot gereden. Er wonen gewoonweg teveel mensen in te krappe huizen. 6 tot 8 volwassenen in een vakantiewoning met 2 slaapkamers is geen uitzondering. De irritatie viert hoogtij. Afval kan alleen worden opgehaald in witte vuilniszakken waarvoor 2 euro per stuk moet worden betaald. In plaats daarvan wordt het afval in gewone zakken rondom het park gedumpt. Het parkeren is ook een groot probleem. Vandalen hebben de toegangsbomen van het park zwaar beschadigd en de apparatuur ontvreemd zodat iedereen toegang heeft tot het park. Het centrumgebouw is al in brand gestoken. Ook zijn er ongelukken gebeurd waarbij zelfs doden waren te betreuren.

De gemeente echter blijft in gebreke. Ondanks een geaccepteerd raadsvoorstel doet de gemeente niets. Zij beschouwen het Patersven thans nog als privé terrein. Hierop kunnen de gemeente en politie niet handhaven als het bijvoorbeeld gaat om te hard rijden of rijden op scooters zonder kenteken. Ook overbewoning kan niet worden tegengegaan omdat niet woningen nog worden gezien als recreatiewoning, waarvoor andere regels gelden. Er is een legalisatiecomité ingesteld om te bewerkstelligen dat permanente bewoning wordt toe te staan. Thans zijn het, volgens de Wet, recreatiewoningen, die niet permanent mogen worden bewoond, al wordt dat wel gedoogd. In het debat met een delegatie van de VVE (Vereniging van Eigenaren) is vastgesteld dat de Gemeente Zundert faalt in de wetshandhaving. Een probleem voor de VVE is dat zij een diverse groep bewoners vertegenwoordigen die niet allemaal op één lijn zitten: eigenaren die hun huis als vakantiewoning gebruiken, eigenaren die er wel of niet met toestemming permanent wonen en eigenaren van (meerdere) woningen die ze verhuren.

Paul Ulenbent (SP) vindt dat Provinciale Staten van Noord Brabant moeten toezien op het functioneren van de Gemeenteraad voor wat betreft wetshandhaving. Mevr. Sohela Gosseini zal vragen daaromtrent stellen in de Provinciale Staten. Er is een richtlijn van de Provincie dat werkgevers zorg moeten dragen dat de seizoensarbeiders een goede huisvesting krijgen op het terrein waarop zij werken. Echter de bewoners van het Patersven geven aan dat de situatie in het Patersven is veranderd. Eerst kwamen Polen die in de agrarische industrie wilde werken, maar nu komen heel wat Oost-Europese werknemers die in o.a. de Haven in Antwerpen werken met als gevolg dat de rust in het recreatiepark al om 05.00 uur ’s morgens wordt verstoord. De, in het algemeen wat oudere, autochtone bevolking die rust trachtte te vinden in het recreatiepark kwam bedrogen uit. De cultuur tussen de, van oorsprong Oost-Europese, bevolking en de gepensioneerde bewoners ligt nogal uit elkaar. Bovendien zien de oudere bewoners hun bezit zienderogen in waarde verminderen en dat steekt. Toch zullen ze de handen ineen moeten slaan om wat bij de gemeente te bereiken. Acties zijn niet uitgesloten aldus het advies dat de SP aan de delegatie van bewoners heeft gegeven.

U bent hier