h

Wilde dieren de tent uit!

12 februari 2008

Wilde dieren de tent uit!

De algemene ledenvergadering van de SP in Breda heeft op 1 februari met een flinke meerderheid een motie aangenomen die de Kamerfractie oproept om haar standpunt met betrekking tot de motie 'Wilde Dieren de Tent Uit' te herzien.

Beste Krista,

De Bredase SP-afdeling heeft met teleurstelling kennis genomen van het standpunt van de Kamerfractie met betrekking tot het verbieden van wilde dieren in het circus. Wilde dieren horen te leven in een omgeving die hun natuurlijke leefomstandigheden zo veel mogelijk respecteert. Wij stellen aan dierentuinen en safariparken terecht hoge eisen: een dierentuin is geen rariteitenkabinet meer zoals honderd jaar geleden, maar moet voldoen aan de dierentuinenrichtlijn: richtlijn nr. 1999/22/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 maart 1999. Circussen zijn hier, helaas, wettelijk van uitgezonderd.

Wilde dieren horen niet gedrild te worden om kunstjes te vertonen. Ze horen niet in een kooi het land doorgesleept te worden om in iedere gemeente weer even op te komen draven voor ons vermaak. Het standpunt van de SP hierin was altijd helder: Circussen met wilde dieren moeten worden verboden. Zoals ook tot 1 februari op de SP-website (standpunt Dierenwelzijn) was te lezen. Samen met de SP was er ook een progressieve meerderheid van de Tweede Kamer voor een dergelijk verbod. Wie schetst onze verbazing toen bleek dat de SP zélf die meerderheid om zeep hielp! Het was nu eens niet de PvdA die draaide toen puntje bij paaltje kwam, maar onze eigen partij!

Waarom wachten op wéér een onderzoek? Waarom hebben landen als Bulgarije, Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Israël, Singapore en Costa Rica wél een verbod op wilde dieren in het circus, maar Nederland niet? Waarom is juist de SP er verantwoordelijk voor dat zo’n verbod er voorlopig niet komt, en deze onwenselijke situatie door blijft gaan? De Bredase SP vindt het standpunt van de (meerderheid van de) Kamerfractie onbegrijpelijk. We zijn er van overtuigd dat dit voor een groot deel van de partij én van de bevolking ook geldt. We hopen dan ook dat jullie bereid zijn om dit standpunt nog eens te heroverwegen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Actie van actiegroep 'Circusleed'

U bent hier