h

Omwonenden Donk willen veilig en schoon winkelcentrum

28 februari 2008

Omwonenden Donk willen veilig en schoon winkelcentrum

Veel omwonenden van Winkelcentrum De Donk voelen zich 's avonds onveilig bij het doen van boodschappen. De sfeer, rommelige ruimte, vandalisme en overlast van hangjongeren worden als overlast of bedreiging ervaren. De overgrote meerderheid vindt dat het winkelcentrum zo snel mogelijk, maar in ieder geval op termijn, opgeknapt moet worden. Meer verlichting, een beter overzicht, een modernere uitstraling en een beter onderhoud van de omgeving zou echter al een flink deel van de overlast wegnemen. Dit bleek uit een buurtenquete die de SP hield onder omwonenden van de Donk.

Van de 200 uitgezette enquetes in de directe omgeving zijn er 88 terug ontvangen. Vrijwel alle omwonenden (91%) maken regelmatig gebruik van het winkelcentrum; 63% doet ook de wekelijkse boodschappen in het winkelcentrum. Overdag voelen slechts enkelen zich onveilig (5%), maar als er 's avonds boodschappen worden gedaan dan loopt dit percentage op tot 36%. Bijna driekwart (72%) ondervindt wel eens overlast. Het vaakst genoemd worden hier overlast door hangjongeren, een ongure sfeer, rommelige ruimte en zwerfvuil, vernielingen en vandalisme. De overgrote meerderheid (95%) heeft de politie of het gemeentelijke meldpunt hierover nooit geinformeerd. Tweederde (64%) wil dat het winkelcentrum zo snel mogelijk wordt opgeknapt, drie op de tien willen dat op termijn. Als verbeteringen worden meer verlichting, een beter overzicht en duidelijkere toegang, een modernere uitstraling en een beter onderhoud van de omgeving het vaakst genoemd.

Uit de resultaten blijkt dat er reele overlast wordt ervaren, maar ook dat de buurt betrokken is en suggesties heeft over hoe het beter kan. De SP-fractie zal bij de Kadernota aandacht vragen voor deze resultaten en de wethouder om een plan van aanpak vragen, waarbij de buurt nadrukkelijk wordt betrokken.

De gedetailleerde uitslagen

U bent hier