h

In memoriam Rob Cremer

21 februari 2008

In memoriam Rob Cremer

Op zondag 17 februari overleed Rob Cremer, 60 jaar oud, aan de gevolgen van diabetes. Rob was grondlegger van het Bredase Jazz-festival en tal van andere activiteiten op het gebied van Jazz-muziek. Hij was ook journalist, actievoerder, initiator van het Comité Waakzaamheid, en lijsttrekker van de lijst Open en Eerlijk. De laatste jaren van zijn leven was hij 'in de luwte' actief binnen de SP.

Rob Cremer (copyright BN-De Stem)
foto copyright BN-De Stem

Ik heb Rob op verschillende manieren leren kennen. Allereerst als journalist, toen hij mij als raadslid interviewde voor het Stadsblad. We hebben flink zitten bomen over politiek, muziek, de zin des levens en wat meer dies zij. Later, bij de raadsverkiezingen van 2006, was hij lijsttrekker van de lokale lijst 'Open en Eerlijk', ontstaan onder andere uit onvrede met de keuze van de Bredase raad voor de BRTS als lokale zendgemachtigde. In 2007 besloot hij lid te worden van de SP. Hij kwam af en toe op afdelingsvergaderingen, droeg soms een steentje bij aan ons praktische werk, maar was altijd betrokken bij de partij en de lokale politiek. Hij had nog veel ideëen en plannen, ook binnen de SP-afdeling, die hij helaas niet meer kan verwezenlijken. Bestuur en fractie van de SP wensen zijn nabestaanden, vrienden en kennissen veel sterkte bij dit verlies.

Johan Kwisthout

U bent hier