h

Ledenvergadering zet de koers uit

10 januari 2008

Ledenvergadering zet de koers uit

Op maandag 7 januari 2008 heeft de algemene ledenvergadering van de SP in Breda een nieuw bestuur gekozen, het verslag over 2007 en het jaarplan en de begroting voor 2008 vastgesteld. Ongeveer 35 leden waren aanwezig en zorgden voor een intensieve maar boeiende avond.

Enkele belangrijke punten uit het jaarverslag waren de Statenverkiezingen in maart, de vele discussies in de afdeling (zoals de Congresdiscussie en de bespreking van het Strategisch Plan 2010), de gevoerde acties, en de ontwikkeling van ROOD en de Hulpdienst. Ook is er gesproken over de ledenontwikkeling: weliswaar zijn er met name halverwege het jaar wat leden afgevallen; per saldo hebben we nu (506) meer leden dan in januari (487). De begroting voor komend jaar wordt toegelicht en na enkele verhelderende vragen aangenomen.

Het is spannend bij de verkiezingen voor het afdelingsbestuur. Er zijn meer kandidaten dan het voorgestelde aantal van zeven bestuursleden. Een voorstel om één plaats in het bestuur als ‘open zetel’ te reserveren voor ROOD die wisselend ingevuld kan worden wordt in meerderheid afgewezen, net als het voorstel om negen in plaats van zeven bestuursleden te kiezen. De ledenvergadering had in december immers besloten het bestuur te verkleinen om de slagkracht te vergroten en de politieke nadruk op de maandelijkse algemene ledenvergadering te leggen.

De ALV in Breda

De voorzitter en de organisatiesecretaris worden in functie gekozen. Johan Kwisthout en Hans Creemers zijn hiervoor de enige kandidaten en worden met een zeer ruime meerderheid gekozen. De fractievoorzitter maakt automatisch deel uit van het bestuur zodat er nog vier algemeen bestuursleden gekozen moesten worden uit zeven kandidaten. De verkiezing is spannend maar uiteindelijk blijken Willemijn Elshof, Nico Elshof, Merian Marijnissen en Michel Spekkers de meeste stemmen te hebben waarmee zij verkozen zijn als bestuurslid. De niet-gekozen kandidaten geven echter meteen aan niet 'bij de pakken neer te zitten' maar zich op een andere manier voor de afdeling verdienstelijk te willen maken.

Na de pauze komt het jaarverslag aan de orde. In het jaarplan stellen we doelen vast voor het komende jaar, onder andere met betrekking tot scholing, werven en opleiden van vrijwilligers, werk in wijken en bedrijven, ROOD, de Hulpdienst, ouderen, en de ‘buitengebieden’ Zundert en Alphen-Chaam (wat waarschijnlijk door een grenscorrectie van Tilburg naar Breda komt. Tijdens de discussie wordt onder andere gewezen op de noodzaak om ook extern in beeld te blijven, bijvoorbeeld gericht de media te blijven benaderen, maar ook om contacten te leggen met migrantenorganisaties, sportclubs, W-groepen en dergelijke. Er is noodzaak aan een uitgewerkt standpunt, voorstellen en acties met betrekking tot daklozen- en verslaafdenzorg. Naar aanleiding van de discussie wordt een werkgroep ingesteld om dit onderwerp te bespreken en bij de volgende ALV een voorstel te doen. Met die kanttekeningen wordt het voorstel vastgesteld en na de gebruikelijke rondvraag wordt de vergadering afgesloten en met een biertje aan de bar voortgezet.

Jaarverslag over 2007
Jaarplan voor 2008

U bent hier