h

Agenten verdienen beter - ook in Breda

24 januari 2008

Agenten verdienen beter - ook in Breda

Op woensdag 23 januari voerde de politie in heel het land actie. Ook in Breda. De SP toog naar politiebureau Mijkenbroek om de actievoerende agenten succes te wensen in hun strijd voor een fatsoenlijke beloning. Peter en Rinus boden vakbondsvertegenwoordiger Van Oorschot een grote zak lollies ('laat de politie niet op een houtje bijten') en solidariteitsverklaringen aan.

Peter spreekt af met de politiewoordvoerder

Peter maakt een afspraak met de vakbondsvertegenwoordiger...

Aanbieding van de lollies

...en overhandigt hem een flinke zak lollies en steunbetuigingen!

Rinus Filius, een van de SP-activisten, schreef het volgende naar aanleiding van de politieacties:

De politie verdient meer dan onze steun en waardering.

Idealisten bestaan nog steeds, je vindt ze bij sommige politieke partijen, maar ook bij bedrijven en dienstverleners. De politie is zo’n organisatie. Agent worden dat doe je omdat het een roeping is. Als je rijk wilt worden ga je niet bij de politie werken. Gewoon een gezin stichten en in een leuke middenklasse woning met een overeenkomstige auto voor de deur is al evenmin iets wat gemakkelijk te realiseren is.”Tweeverdienen” om dit ideaal te verwezenlijken is vrijwel onmogelijk. Er zijn weinig deeltijd politiebanen en je hebt te maken met een volcontinu bedrijf. Iemand moet de kinderen opvangen na schooltijd….Als politieagent heb je vaak nog een tweede baan; Taxichauffeur of private beveiliger.

Dat een politieorganisatie kwetsbaar wordt voor mogelijke infiltratie door de onderwereld, die qua organisatiegraad tegenwoordig niet onderdoet voor menig regulier bedrijf, is niet ondenkbaar. Kortom politieagent word je uit overtuiging. Je hebt hart voor de samenleving en je bent bereid, je in gevaarlijke situaties te begeven om te handhaven en te dienen. Een dergelijke baan trekt een zware wissel op de fysieke en geestelijke gesteldheid, om over de moraal nog maar te zwijgen. Juist de moraal staat zwaar onder druk, als je hoogste baas ( de minister van BZ ) jouw functioneren vergelijkt met het beroep, niets ten nadele van, een buschauffeur…. Alsof een buschauffeur verplicht is deel te nemen aan de mobiele eenheid!

Als je dan ook nog weet dat diezelfde baas uitzicht heeft op een loonsverhoging van 30%, wat in schril contrast staat met een loonsverhoging van 10% over twee jaar. Je moet dan maar hopen dat de inflatie in die tijd niet al te hard stijgt. Het is niet gek dat je jezelf dan ondergewaardeerd voelt. Dit zijn de omstandigheden en samen vormen zij de ingrediënten die ten grondslag liggen aan de politie acties en de terechte verontwaardiging van burgers die opgeschrikt door de actualiteit in het geweer komen. Het ligt daarom voor de hand, dat de SP overal in het land solidariteit betuigt aan onze dienders. Overal in het land, dus ook in Breda hebben SP leden op woensdag 23 januari de bureau’s bezocht en lollies uitgedeeld. Wij gunnen de hermandad meer dan op een houtje te bijten.

Rinus Filius

U bent hier