h

Zwartboek renovatie Lelystraat en Roeselarestraat

24 december 2007

Zwartboek renovatie Lelystraat en Roeselarestraat

De SP heeft op woensdag 19 december twee zwartboeken aangeboden aan vestigingsdirecteur Alex Jansen, directeur van woningbouwcorporatie WonenBreburg. De zwartboeken waren opgesteld naar aanleiding van een uitgebreide enquête onder bewoners van de flats in de Lelystraat en Roeselarestraat over de uitvoering van het groot onderhoud aan hun flats. De grote meerderheid van de bewoners bleek ontevreden over de manier waarop WonenBreburg hen informeerde, omging met klachten, en schade afhandelde.

De problemen die uit de enquêteresultaten naar voren kwamen, varieerden van de hoogte van de vergoeding (te laag en niet in relatie staande tot de feitelijke kosten van de bewoners), de liften die het vaak niet deden waardoor slecht ter been zijnde bewoners feitelijk huisarrest hadden, maar ook over de slechte bereikbaarheid van WonenBreburg en de manier waarop klachten werden behandeld. De SP pleit in haar zwartboek voor het individueel en ruimhartig in kaart brengen en vergoeden van de materiële schade die de bewoners hebben geleden.

Voor toekomstige onderhoudsprojecten stelt de SP de woningbouwcorporaties voor om duidelijker aan alle bewoners te communiceren wat hun te wachten staat, samen met GGD/GGZ Breda in kaart te brengen welke bewoners door leeftijd of handicap speciale voorzieningen hebben, regelmatig met bewonersbelangenvereniging of flatraad om de tafel te gaan zitten en een reëlere onkostenvergoeding in te stellen die beter past bij het verminderd woongenot tijdens het groot onderhoud.

De zwartboeken over de renovatie aan de Lelystraat en de Roeselarestraat

U bent hier