h

Weer een paar weekjes ROOD-Breda

2 december 2007

Weer een paar weekjes ROOD-Breda

Roodmeeting 13 november
Met twee nieuwe leden was de ROOD-Breda meeting succesvol te noemen. Verschillende actiepunten zijn succesvol afgesloten en nieuwe aandachtspunten geboren. Ook is er een gezonde discussie gevoerd over het amendement wat ROOD-Breda mogelijk naar het SP Congres zal brengen. Unaniem is besloten dat het zeker de moeite waard is het amendement in te dienen. Het amendement zou er voor kunnen zorgen dat het vast staat dat elke SP afdeling goed dient te communiceren met haar ROOD jongeren en tevens volledige ondersteuning biedt waar mogelijk.. Ook zouden SP afdelingen volgens het amendement actiever bezig moeten zijn haar jonge leden op de hoogte te stellen van de mogelijkheid tot een ROOD afdeling.

Raadsvergadering 15 november
De raadsvergadering in Breda was zoals altijd weer ontzettend boeiend.... :-)

Symposium Betaalbaar Bouwen 16 november
Vrijdag 16 november was er in het Stadskantoor van de Gemeente in Breda een symposium over de mogelijkheden van het betaalbaar bouwen van woningen. Rood-Breda was ook aanwezig uiteraard! Het symposium was een initiatief van de SP Breda in samenwerking met BAM Woningbouw. Dat er goedkoper gebouwd kan worden, was eigenlijk voor niemand echt nieuw. Wel werd duidelijk tijdens het symposium dat het aanbieden van betaalbare (koop-) woningen mogelijk is als de Gemeente daarvoor zou kiezen (door bijvoorbeeld financiële constructies of subsidies m.b.t. de grondprijs). En dat laatste blijkt helaas nog een heikel punt. De Gemeente wuift die mogelijke verantwoordelijkheid van zich af en woningbouwcoorporaties veronderstellen dat zij er al alles aan doen om betaalbare woningen te verzorgen. De praktijk wijst echter nog steeds uit dat mensen met een middelbare beurs en starters zo goed als geen huizen kunnen kopen.

Voorbereiding Congres 23 november
Vrijdag 23 november, de dag voor het SP Congres, was ROOD-Breda in de Van Nelle fabriek in Rotterdam om te helpen bij de voorbereidingen voor het Congres. Zo zijn de ruim duizend zitplaatsen voor de afgevaardigden voorzien van mooie SP kussentjes. Met veel bloed, zweet en tranen zijn ook de banners in elkaar gezet. Dat was een behoorlijke rotklus; Zeker voor de twee ROOD-Breda leden met een niet al te breed postuur ;-) Gelukkig kon de verspilde energie worden aangevuld met lekkere broodjes en een glas melk! Het was in ieder geval een dag vol nijverheid en een komen en gaan van bouwlieden en vrijwilligers. maar het uiteindelijke resultaat mocht er dan ook zijn! Het aanzicht had veel weg van de SP zelf: Behoorlijke eensgezind en energiek!!

SP Congres 24 november
ROOD-Breda had maar liefst 1 afgevaardigde op het SP congres (samen met 9 SP-Breda afgevaardigden). Bijna alle afgevaardigden (op een enkeling na die met de auto ging) verzamelden zich op het station Breda om gezamenlijk naar Rotterdam te reizen. Daar aangekomen stonden de SP-bussen klaar om onze afgevaardigden naar de Van Nelle fabriek te brengen. Met live drummuziek, koffie, tomaten en een hoop SP-attributen werd iedereen warm verwelkomd. Het was een drukke en ook gezellige dag (tevens goed voor een pijnlijk zitvlak!!). De zogenaamde onenigheid binnen de partij die de media vaak aanhaalt, was zo goed als niet aanwezig. Uiteraard werden natuurlijk niet alle moties en amendementen unaniem aangenomen. Maar bij de SP is hoe dan ook wel degelijk plaats voor interne discussies en afwijkende meningen en dat bleek ook op het '15e Congres'. Beslissingen worden uiteindelijk genomen door de stemmen te tellen en te bepalen wat de meerderheid wenst.

Jan Marijnissen benoemde tevens heel fraai: “De SP is een grote partij geworden en dat heeft gevolgen”. Gelukkig bevestigde het congres dat wij in staat zijn die gevolgen te dragen. Op het congres is gedaan wat de naam van het congres dan ook behelst: “Fundamenten Versterken”. Dit gebeurde niet zozeer door grote wijzigingen aan te brengen maar door het bevestigen en versterken van de bestaande visie’s en idealen. Het amendement van ROOD-Breda is uiteindelijk niet aangenomen. Wel is door meerdere personen binnen de partij benadrukt dat de waarde van ROOD groot is en dat het sowieso een vaststaand feit is dat ROOD alle steun van de SP verdient. Bovendien zei onze SP-afdelingsvoorzitter Johan nog dat ROOD gewoon “fantastisch” is! ;-)

Roodmeeting 26 november
Maandag was er weer een ROOD-Breda meeting. Dit keer in ons nieuwe onderkomen: Het onlangs gekraakte pand aan de Catharinastraat in Breda. Niet alleen heeft ROOD-Breda daar een fraaie ruimte tot haar beschikking maar tevens benadrukken we onze steun aan de kraakbeweging in Breda. Het pand zag er prima uit en het is een feit dat de kraakbeweging er zeer netjes mee omgaat.

Commissievergadering Bouwen & Wonen 27 november
Een hoop punten kwamen ter sprake tijdens deze commissievergadering. Neem bijvoorbeeld de Heilig Hart kerk in Breda. Zo is de gemeente tot de conclusie gekomen dat de toren van de kerk een groot gevaar vormt voor omwonenden en passanten. Vandaar dat het groot belang heeft een steiger om de toren te bouwen. Wethouder Adank gaf aan dat het maar goed was dat de gemeente dit gevaar op tijd ontdekt had. Op de vraag hoe het kon dat dit niet eerder gesignaleerd was tijdens een van de vele inspecties kwam het antwoord dat de toren zelf toen niet geinspecteerd is. SP-commissielid Joyce van der Sanden vroeg Adank ook nog wat er met de kraakgroep moest gebeuren die van de kerk een cultureel centrum willen maken. Adank antwoordde “Geen enkele compassie” te hebben met de krakers aldaar, zeker niet gezien de onveiligheid. Van der Sanden vroeg daarop waarom dat anders was toen de krakers de kerk leegruimden een maand terug (de gemeente heeft toen zelfs drie containers geleverd). Van der Sanden: “Oh dus als ik het goed begrijp is het in de kerk niet veilig maar wel mochten de krakers in een onveilige situatie de boel leegruimen daar?” Hierop antwoordde Adank: “Dat klopt!”....

U bent hier