h

Ledenvergadering stelt amendementen vast

8 november 2007

Ledenvergadering stelt amendementen vast

De algemene ledenvergadering van de SP in Breda heeft op 5 november uitgebreid gediscussieerd over de stukken voor het 15e partijcongres op 24 november, en een aantal wijzigingsvoorstellen vastgesteld. Zo willen de Bredase SP-leden dat de partijraad niet meer door het partijbestuur wordt voorgezeten, maar een eigen voorzitter en secretaris kiest; dat iedere afdeling werk maakt van het organiseren van een Hulpdienst en het oprichten en blijvend ondersteunen van een ROOD-afdeling. Verder stelt de ledenvergadering voor om de inleidingen van de twee congresstukken met elkaar te verwisselen en worden twee wijzigingsvoorstellen van de Rotterdamse afdeling om actiever te werken met en onder migranten ondersteund. Alle wijzigingsvoorstellen zijn voor SP-leden vanaf 14 november te lezen via SP-net.

U bent hier