h

ROOD is TERUG

12 oktober 2007

ROOD is TERUG

De jongerenafdeling van de SP in Breda is onlangs opnieuw opgestart onder de naam ROOD-Breda. De lancering van ROOD vond eind vorige maand plaats in de PARA, waar met een combinatie van muziek en discussie ROOD-Breda officieel van start ging. Een kerngroep van 10 gemotiveerde jonge mensen is begonnen bestaande ideeën nieuw leven in te blazen maar ook wordt nagedacht over wat op dit moment van belang is voor de jongeren in Breda.

Zo is ROOD bijvoorbeeld bezig een enquête te ontwikkelen die verspreid zal worden op alle scholen in Breda. Met deze enquête hoopt ROOD een goed inzicht te krijgen in datgene wat leeft onder de jongeren in Breda.

Tevens levert ROOD een bijdrage aan een project voor en door jonge mensen aangaande Het Heilig Hart Kerk in Breda. Hiervoor is ROOD onder meer bezig vrijwilligers te werven om puin te ruimen dat al lange tijd in de kerk ligt. Na deze grootschalige opruiming is het de bedoeling de Kerk op te knappen zodat er een culturele vrijplaats kan komen waar ruimte zal zijn voor workshops en uitvoeringen op het gebied van kunst en cultuur.

ROOD-Breda doet verder ook haar best steun te leveren aan een vrijwilliger die dagelijks uit eigen initiatief kookt voor daklozen in Breda. Er wordt gezocht naar mogelijke sponsors voor voedsel en kookmaterialen.

Maar ROOD beperkt zich niet alleen tot lokale acties, ook houdt ROOD zich bezig met nationale en internationale zaken. Neem als voorbeeld: Afghanistan, waarin we ons hard maken voor het niet verlengen van de missie. Tevens maakt ROOD zich sterk voor een referendum over de Europese Unie.

Mocht je je geroepen voelen om aan een van de bovenstaande projecten een bijdrage te leveren door mee te denken of actie te voeren of heb je andere onderwerpen waarvoor je je binnen Breda hard wil maken en ben je tussen de 14 en 28 jaar oud, kom dan ook eens kijken bij een ROOD bijeenkomst. Voor meer informatie hiervoor kun je ons mailen op roodbreda@sp.nl of je kunt bellen Michel op 0614103669.

ROOD-Breda

pagina ROOD Breda

U bent hier