h

Wethouder vraagt minister om regeling ID-ers na vragen SP

2 mei 2007

Wethouder vraagt minister om regeling ID-ers na vragen SP

In de Commissie Mens en Maatschappij van 18 maart 2007 heeft Joyce van der Sanden vragen gesteld over de aflopende contracten van mensen met een ID-baan. Daarbij werd het voorbeeld gegeven van een mevrouw die al negen jaar als ID-er op een school werkt als conciërge. Haar baan vervalt per 1 augustus a.s. Het schoolbestuur heeft haar echter aangeboden dat ze per 1 november weer terug kan komen in dezelfde functie, via K-pabel, maar dan wel voor het minimumloon. Dit is 20% minder dan zij nu verdient in een ID-baan. Er is volgens de SP expres een tussenpoze van drie maanden aangehouden, omdat er anders sprake zou zijn van een doorlopende arbeidsovereenkomst. En dan zou ze een vaste baan moeten krijgen met hetzelfde salaris. De SP noemde het schokkend dat een gemeentelijke instelling als K-pabel meewerkt aan dit soort regelingen.

Deze week stond in BN de Stem dat ook Wethouder Marja Heerkens zich het lot van deze groep mensen aantrekt:

Voor een groep mensen in Breda met een zogeheten id-baan dreigt werkeloosheid en uiteindelijk de bijstand als in 2009 de id-regeling definitief wordt beëindigd.
Wethouder Marja Heerkens pleit samen met collega-wethouders van andere steden bij minister Donner voor een regeling voor deze groep. "Een kleine categorie komt gewoon niet in aanmerking voor een baan hoe goed de arbeidsmarkt ook is. Ik vind het erg om die mensen weer terug naar een uitkering te laten", stelt Heerkens.

De SP blijft van mening dat mensen recht hebben op een normaal salaris als zij werken. En als je al negen jaar tot volle tevredenheid als conciërge op een school werkt zouden daar volgens de SP ook een gewoon contract, salaris, arbeidsvoorwaarden en pensioenopbouw bij horen. Het zou het schoolbestuur dan ook sieren als zij de betrokken medewerker aansluitend aan de afloop van haar ID-baan een vergelijkbaar contract zouden aanbieden.

U bent hier