h

Spreekuur Sociale Dienst bij Voedselbank

7 april 2007

Spreekuur Sociale Dienst bij Voedselbank

In juni 2006 heeft de SP Breda aan het College gevraagd of een ambtenaar van de Sociale Dienst spreekuur zou kunnen houden op locatie bij de Voedselbank in Breda. Destijds kregen wij het antwoord dat er overleg was tussen de ambtenaren en de Voedselbank en dat de gemeente waar nodig bereid was samen te werken en de Voedselbank te ondersteunen. In BN-De Stem van 7 april hebben we kunnen lezen dat er vanaf het voorjaar 2007 een ambtenaar spreekuur gaat houden bij de Voedselbank. De SP Breda is verheugd te lezen dat onze suggestie van vorig jaar door de gemeente is overgenomen.

Joyce van der Sanden
SP Breda

U bent hier