h

SP: wacht op burgerinitiatief Maycretewoningen

16 april 2007

SP: wacht op burgerinitiatief Maycretewoningen

De SP heeft, bij monde van raadslid Koos Gouka, aan het college van B en W gevraagd om te wachten met het behandelen van een sloop en/of kapvergunning voor de Maycretewoningen. De bewonersorganisatie "Leefbaar Ginneken" is bezig met het verzamelen van handtekeningen om een burgerinitiatief bij de raad in te dienen met betrekking tot het hele gebied rondom het Schoolakkerplein, waaronder de Maycretewoningen vallen. De verwachting is dat er begin juni 2007 voldoende handtekeningen zullen zijn. De SP is van mening dat het ongepast zou zijn als er voordat het burgerinitiatief is behandeld er een sloop- en/of een kapvergunning gegeven wordt. Daarnaast vindt de SP dat de woningen weer (tijdelijk) bewoond moeten worden, omdat de leegstand voor verloedering zorgt.

Al vele jaren worden er bouwplannen ontwikkeld in de omgeving van het Schoolakkerplein, met name op het terrein van de Maycretewoningen (naoorlogse noodwoningen). De noodwoningen - een historisch en rustig stukje Ginneken, in een groene omgeving - moeten in deze plannen plaats maken voor hoogbouw. Tot nu toe heeft dit altijd geleid tot grote weerstand. Niet alleen van de bewoners van deze woningen: ook de omgeving is mordicus tegen de sloop- en bouwplannen. Dit blijkt onder andere uit de vele handtekeningen die in dit gebied zijn opgehaald op momenten dat er sprake was van niet-gewenste ontwikkelingen in dit gebied.

Ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen zijn er, met ondersteuning van de SP, twee stichtingen opgericht, te weten de stichting Behoud Maycrete woningen en de stichting Leefbaar Ginneken. Daarnaast hebben ook vele anderen, waaronder de wijkbelangenvereniging “Ginneken is Ginneken” en Ginneken Bewonersbelangen hun afkeuring laten blijken met betrekking tot de plannen rondom de Maycretewoningen. De SP wil graag dat de Maycretewoningen tot beschermd stadsgezicht worden verklaard en bewoond kunnen blijven.

Slopen is Bezopen!

U bent hier