h

SP: tijd voor frisse wind door waterschap

18 april 2007

SP: tijd voor frisse wind door waterschap

De Bredase SP is van mening dat het huidige bestuur van waterschap Brabantse Delta zich weinig aantrekt van de bevolking. Een sprekend voorbeeld hiervan is het naast zich neerleggen van zeer rechtvaardige protesten vanuit de Bredase bevolking tegen de nieuwbouw van het waterschapskantoor in het Markdal. De SP vindt het daarom hoog tijd om - met het oog op de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap in 2008 - na te denken over een beter bestuur. Ze roept daarom progressieve partijen, natuur- en milieuorganisaties op om samen met de SP na te denken over geschikte kandidaten, een helder programma en een sterke campagne.

Woordvoerder Johan Kwisthout van de SP: "De laatste ontwikkelingen rondom het Markdal hebben ons ervan overtuigd dat het nodig is om een frisse wind door het waterschap te laten waaien. Het is een democratisch gekozen orgaan, en de kiezers kunnen een ander bestuur kiezen als ze niet tevreden zijn. Zeker gezien de manier waarop het waterschap met het Markdal én met de protesten uit Breda omgaat, denk ik dat het goed is om de boel daar eens flink op te schudden en een ander geluid te laten horen. We willen geen SP-campagne voeren, maar wel het initiatief nemen om progressieve partijen in de regio, natuur- en milieuorganisaties die ons standpunt delen te verenigen."

De SP probeert voor de zomervakantie geïnteresseerde organisaties bij elkaar te brengen in een eerste informeel overleg. Aan de hand daarvan kunnen verdere stappen worden gezet om goed voorbereid de verkiezingen van 2008 in te gaan.

U bent hier