h

Géén growshop in de Magnoliastraat!

19 april 2007

Géén growshop in de Magnoliastraat!

Er komt géén growshop in de Magnoliastraat. Na vele protesten van buurtbewoners, en vragen van SP-fractielid Hans Creemers aan de burgemeester, heeft de exploitant afgezien van deze locatie. Dit wist de wijkagent vandaag aan een aantal bewoners te melden. Ondertussen bekijkt het college of het vergunningsgebied uitgebreid kan worden om de hele stad te omvatten.

Begin 2005 werd een vergunningenstelsel ingesteld om wildgroei en overlast van smart-, head-, grow- en belshops, internetcafés en horecabedrijven in kwetsbare gebieden tegen te gaan. Uit de evaluatie blijkt onder meer dat het aantal shops in de aangewezen gebieden de laatste twee jaar niet is gestegen, maar dat er toch nogal wat shops verhuizen naar gebieden waar de regeling niet geldt. Zo verplaatst de overlastproblematiek zich naar andere gebieden, waaronder woonwijken.

De SP is niet tegen dit soort bedrijven, mits ze zich aan de wet houden en geen dekmantel vormen voor criminele activiteiten. Wel vinden we dat we nadrukkelijk moeten afwegen waar dit soort zaken gevestigd kunnen worden en waar ze tot teveel overlast leiden. Een growshop - waar producten worden verkocht die gebruikt worden bij de hennepteelt - hoort niet thuis in een kinderrijke woonwijk, net zomin als een coffeeshop. Gelukkig heeft de exploitant dit ook onderkend en trekt hij zijn aanvraag in. De SP is ook blij met het voorstel van het college om het vergunningsgebied uit te breiden tot de hele gemeente.

U bent hier