h

Ledenvergadering zet koers uit

9 januari 2007

Ledenvergadering zet koers uit

De algemene ledenvergadering van de SP in Breda heeft op 8 januari 2007 een nieuw bestuur gekozen, het verslag van het afgelopen jaar en de plannen voor komend jaar vastgesteld. Johan Kwisthout is herkozen als voorzitter; Hans Creemers is de nieuwe organisatiesecretaris. De afdeling verwelkomde drie nieuwe bestuursleden.

Tijdens de redelijk drukbezochte vergadering werd stilgestaan bij het afgelopen verkiezingsjaar. De succesvolle gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen passeerden de revue, net als de SP-Elfwijkentocht. Als belangrijkste prioriteiten voor het komende jaar noemde de afdeling het versterken van de Hulpdienst, het wijken- en bedrijvenwerk, het organiseren van afdelingsscholingen en het mobiliseren van zoveel mogelijk leden. Nico Elshof gaf een boeiende presentatie over de ontwikkeling van de woningvoorraad in Breda en de noodzaak om op korte termijn het tekort aan betaalbare woningbouw in te lopen.

Jaarverslag 2006
Jaarplan 2007
Afdelingsbestuur

U bent hier