h

Parkeervergunningen in Oud Boeimeer

8 november 2006

Parkeervergunningen in Oud Boeimeer

Al geruime tijd is in de wijk Oud-Boeimeer sprake van het invoeren van parkeervergunningen. In mei 2006 is er een informatiebijeenkomst geweest waarbij de gemeente uitleg heeft gegeven over de plannen. Een aantal wijkbewoners was bij deze informatiebijeenkomst aanwezig, waarbij zij de indruk kregen dat de plannen wellicht niet door zouden gaan, vanwege het grote aantal onbeantwoorde vragen die er nog leefden bij de bewoners en de wijkraad.

Eind oktober ontvingen de bewoners een Breda Bericht met daarin de aankondiging dat de parkeervergunningen per december zouden worden ingevoerd. Het Parkeerbedrijf gaf aan dat er naar aanleiding van de bijeenkomst in mei al 350 aanvragen voor een parkeervergunning waren ontvangen, terwijl er volgens de wijkraad maar ongeveer 300 plaatsen beschikbaar zijn. Een groot deel van de bewoners heeft gewacht met het aanvragen van een vergunning tot de vragen van de informatiebijeenkomst beantwoord waren. Dit is tot op heden niet gebeurd. Het gevolg van het wachten op antwoord van de gemeente, kan nu dus betekenen dat men te laat is met het indienen van de aanvraag.

Hierover heeft de SP-fractie, bij monde van raadsleden Joyce van der Sanden en Maurice Spapens, een aantal vragen gesteld aan het College van B&W. We hebben gesteld dat de communicatie duidelijk onder de maat was en dat de openstaande vragen met spoed moeten worden beantwoord. Daarnaast pleiten we voor een eerlijke verdeling van de parkeervergunningen, waarbij aan elke woning één vergunning wordt toegewezen, en het eventuele restant wordt verdeeld onder bewoners met een tweede auto. Ook zien wij graag een oplossing voor de waarde-vermindering van de woning bij verkoop, als de vergunning niet mee ‘verkocht’ kan worden.

Inmiddels heeft Wethouder Schoenmakers toegezegd dat de invoering van parkeervergunningen wordt uitgesteld tot maart 2007 zodat het vergunningenbeleid eerst nog geëvalueerd en eventueel aangepast kan worden. Ook heeft de Wethouder mondeling toegezegd dat bewoners die pas laat hun aanvraag hebben ingediend, omdat zij hebben gewacht op antwoorden vanuit de gemeente, niet automatisch buiten de boot zullen vallen, maar een eerlijke kans op een vergunning krijgen.

SP raadslid Joyce van der SandenSP raadslid Maurice Spapens

U bent hier