h

Geen kerstpakketten voor Bredase SP-fractie

25 november 2006

Geen kerstpakketten voor Bredase SP-fractie

De leden van de SP-fractie sturen de kerstpakketten van de gemeente door naar Bredanaars die zich inzetten voor anderen, zoals de vrijwilligers van het Anna-huis. Het voorstel van de SP om af te zien van de kerstpakketten voor de raadsleden en het uitgespaarde geld in te zetten om mensen die zich belangeloos inzetten voor de stad werd niet aangenomen. Sinds haar intrede in de raad in 1996 heeft de SP zich principieel verzet tegen de gratis theaterkaartjes, VIP-kaarten voor evenementen, overbodige uitjes en etentjes en andere manieren waarop de raadsleden hun raadsvergoeding 'in natura aanvullen'. De jaarlijkse kerstpakketten die de SP ontvangt hebben al verschillende bestemmingen gekregen, varierend van de bodes in het stadhuis tot een loterij voor het goede doel.

U bent hier