h

De Bredase uitslag

23 november 2006

De Bredase uitslag

We hebben in Breda een prima SP-uitslag neergezet. Met 20,1% van de stemmen flink boven het landelijk gemiddelde, ruim boven de VVD en ook de PvdA voelt onze hete adem in de nek. Naast de 'Jan Marijnissen-bonus' absoluut de verdienste van de harde werkers in de afdeling. In de campagne zijn er tienduizenden folders, duizenden SP-schuursponsjes (om het kabinet weg te poetsen) en honderden posters door onze vrijwilligers verspreid. Niet alleen in Breda, maar ook in Etten-Leur en Zundert, gemeenten die (nog) onder onze afdeling vallen, is keihard gewerkt door onze leden daar.

Maar de SP is meer dan een geoliede campagnemachine: wij zijn elke dag actief! Maanden achtereen was de SP iedere zaterdag in een Bredase wijk of in de dorpen te vinden om in contact te komen met de wijk- en dorpsbewoners tijdens onze SP-Elfstedentocht. Persoonlijk contact wat wellicht minder in het oog springt dan een optreden bij RTL-Boulevard - zoals Balkenende - maar wat veel belangrijker is om als partij midden in de samenleving te staan. Onze actievoerders zijn zeer actief geweest, bijvoorbeeld bij de acties van de BBA. Niet voor niets noemde een chauffeur bij onze stand de BBA 'een SP-nest!' Maar ook de acties voor gratis openbaar vervoer voor ouderen, en de activiteiten van onze ROOD-jongeren mogen genoemd worden.

Ook onze raads- en commissieleden hebben hun beste beentje voorgezet. Over de voedselbanken, het functioneren van reintegratiebureaus, het parkeren in Oud-Boeimeer, automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor kleine zelfstandigen met een inkomen rond het bijstand-niveau, volkshuisvesting, de invoering van de WMO - waar onze fractievoorzitter Frank Vergroesen onderhand Breda's specialist in genoemd mag worden, de nasleep van de ontruiming van de Heilig-Hartkerk: op al deze gebieden was de inbreng en vaak het initiatief van de SP duidelijk.

Dus: allemaal van harte gefeliciteerd met deze uitslag! Jullie hebben het verdiend!

Johan Kwisthout,
afdelingsvoorzitter

BBA actie in Den Bosch
grijs op reis-actie
SP Elfwijkentocht
ROOD op campagne

Ik doe mee met de SP!

U bent hier