h

SP steunt BBA-chauffeurs

9 oktober 2006

SP steunt BBA-chauffeurs

De SP heeft op vrijdagochtend 5 oktober een pamflet verspreid onder de BBA-chauffeurs om hen een hart onder de riem te steken. Door de overgang van de concessie (vergunning om het vervoer te verzorgen) in Brabant naar Connexxion staan er tientallen banen op de tocht. Ook de werknemers van de Rotterdamse RET zijn in actie tegen verzelfstandiging en privatisering. De SP roept chauffeurs van alle bedrijven, maar ook de reizigers, op om de handen ineen te slaan en op te komen voor goed, gratis openbaar vervoer, met goede arbeidsvoorwaarden, en tegen verzelfstandiging en privatisering.

De tekst van het pamflet

Op dit moment zijn de werknemers van de RET in actie tegen de mogelijke afbraak van hun inkomens- en werkgarantie en de mogelijke afschaffing van het functioneel leeftijdsontslag (FLO). De directie van de RET, bij monde van Pedro Peters, zet namelijk in op verzelfstandiging van de RET. De buschauffeurs in dienst van de BBA – onderdeel van Connex Groep – weten ongetwijfeld als geen ander wat de negatieve gevolgen zijn geweest van de verzelfstandiging van het bedrijf: verhoging van de werkdruk, vermindering van inkomen en verlies van de mogelijkheid tot vervroegd pensioen. Marktwerking in het openbaar vervoer leidt over het algemeen tot verslechtering van de positie van het personeel, zo stelde ook Ron van Baden, bestuurder van FNV Bondgenoten tijdens een door de SP georganiseerd symposium. Tegen dit soort verslechteringen zijn de collega’s van de RET nu aan het staken.

De stakers van de RET hebben jullie actieve solidariteit nodig om deze strijd te winnen. De collega’s van het GVB in Amsterdam – ook met verzelfstandiging bedreigd – en bij Connexxion hebben al aangegeven de acties van de RET-werknemers te steunen. De SP heeft het initiatief genomen tot de actie ‘Red de RET’ (www.redderet.nl). Maar: om de verzelfstandiging van de busbedrijven in Rotterdam en Amsterdam tegen te houden en die van bijvoorbeeld de BBA terug te draaien is meer nodig. Wij denken dat het goed is om de druk in heel Nederland op te voeren, bijvoorbeeld met acties zoals werkonderbrekingen en stakingen, maar ook met initiatieven van reizigers.

Immers, een goed en gratis openbaar vervoer, met goede voorzieningen en goede arbeidsvoorwaarden, is in belang van zowel reiziger als werknemer. Wij pleiten voor het terug in overheidshanden brengen van de openbaar vervoerbedrijven, inclusief de NS, en aangestuurd door vertegenwoordigers van reizigers, werknemers en de overheid. Alleen zó kan een gratis, fijnmazig, kwalitatief goed openbaar vervoersnet tot stand komen: onder democratische controle van de maatschappij als geheel, en de reizigers en werknemers in het bijzonder. De verplichting van ‘Europa’ om te privatiseren is op initiatief van de SP-fractie in het Europees Parlement geschrapt. Als de RET-actie gewonnen wordt is de eerste stap gezet in het terug onder democratische controle brengen van het openbaar vervoer.

We wensen jullie veel succes, en voor vandaag: een prettige dienst!

U bent hier