h

SP Breda start ‘Elfwijkentocht’

6 september 2006

SP Breda start ‘Elfwijkentocht’

Veel mensen klagen erover dat ‘de politiek’ hen niet serieus neemt. De SP neemt hun mening wél serieus. Daarom blijven we niet in het stadhuis wachten tot de Bredanaar ons iets komt vertellen, maar zoeken we hen op. Op elf achtereenvolgende zaterdagen is de SP te vinden op winkelcentra in de hele gemeente. Iedereen kan dan zijn of haar boodschap aan de politiek in het algemeen, en aan de SP in het bijzonder, doorgeven: een klacht, vraag of opmerking.

Deze boodschap geleiden we dan door naar onze Hulpdienst (voor meer individuele vragen of problemen), naar onze Staten- of Kamerfractie als deze daar het beste tot hun recht komt; als het om meer lokale zaken gaat kan onze raadsfractie de zaak aan de orde stellen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat onze partij andere opvattingen heeft; dan leggen we uit waarom we er zo over denken. In ieder geval krijgt iedereen die naam en adres invult persoonlijk antwoord.

Volgens SP-fractievoorzitter Frank Vergroesen is de ‘SP-Elfwijkentocht’ een logische vervolgstap in de ontwikkeling van de lokale SP: ”Contact houden met onze achterban en weten wat er speelt, is een van de sterke punten van de SP. Door onze Hulpdienst weten we vaak als eerste hoe beleidsmaatregelen concreet uitpakken voor mensen. Door contacten in de wijken weten we hoe bewoners aankijken tegen sloop- en renovatieplannen. De SP-Elfwijkentocht is een nieuw middel wat we inzetten om deze contacten te versterken en nog beter op de hoogte te zijn van wat er leeft.”

Data en plaatsen
Online reageren

U bent hier