h

Motie ‘Kwijtschelding gemeentebelastingen voor arme ondernemers’

27 september 2006

Motie ‘Kwijtschelding gemeentebelastingen voor arme ondernemers’

In Breda kunnen mensen die een bijstandsuitkering ontvangen kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen. Echter, een ondernemer met een inkomen op het bijstandsniveau of daaronder krijgt die kwijtschelding niet. De kleine ondernemer en zelfstandige, kunstenaars etc. voelen als eerste de effecten van zwaar economisch weer. De SP dient in de commissie Onderwijs en Economie van 4 oktober a.s. een voorstel in om aan deze ongelijkheid een einde te maken.

Ruim één op de tien kleine ondernemers en zelfstandigen moet leven van een inkomen op of zelfs onder het bijstandsniveau. Waar bijstandsgerechtigden kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen krijgen, geldt dit voor de armere ondernemers niet. De SP vindt dit onterecht en stelt voor de regels voor kwijtschelding op te rekken. Zelfs de ombudsman adviseert in zijn verslag over 2005 de gemeenten ook om deze armere ondernemers te helpen door de lokale lasten kwijt te schelden.

De ‘Uitvoeringsregeling Invorderingswet’ sluit kwijtschelding voor zelfstandigen nergens uit. Minister Zalm liet onlangs weten dat kwijtschelding kan worden verleend onder bepaalde voorwaarden. Volgens het Rijk kan de gemeente ondernemers kwijtschelding geven, maar dat gebeurt niet. Ondernemers krijgen geen kwijtschelding omdat ze ondernemer zijn. Die onrechtvaardigheid willen wij graag zo snel mogelijk de wereld uit hebben. Om te beginnen uit Breda.

Hart voor de zaak

U bent hier