h

Leden SP Breda bespreken conceptprogramma 2e Kamer

6 september 2006

Leden SP Breda bespreken conceptprogramma 2e Kamer

In een pittige discussie is het concept-verkiezingsprogramma van de SP kritisch onder de loep gehouden door de ledenvergadering van de SP in Breda. Naast instemming met een aantal concrete voorstellen was er bij een aantal leden ook stevige kritiek te horen op het ontbreken van duidelijke standpunten over bijvoorbeeld de NAVO, een gekozen staatshoofd, de hoogste belastingschijf, democratische controle over de economie en terugdraaien van privatiseringen: prominente punten uit het beginselprogramma van de SP ('Heel de Mens') die geen uitwerking in het verkiezingsprogramma hebben of daar zelfs mee in strijd lijken te zijn. Daarnaast droeg de ledenvergadering op een aantal meer gedetailleerde punten voorstellen aan ter verbetering of verduidelijking.

De ledenvergadering vond dat de SP duidelijkheid moest scheppen over een mogelijke coalitie met het CDA: de kiezer moet de garantie krijgen dat hij of zij met een stem op Marijnissen, niet Balkenende er gratis bij krijgt. Ook werd er door de leden kritiek geuit op de korte termijn die beschikbaar was voor bestudering en commentaar. De vergadering verwacht dat de programcommissie de inhoudelijke kritiek serieus neemt, maar machtigde ook het bestuur om wijzigingsvoorstellen en moties te formuleren en te verdedigen op het partijcongres van 7 oktober.

Beginselprogramma 'Heel de Mens'
'Concept-programma'

U bent hier