h

SP wil resultaten reïntegratiebureaus

3 juni 2006

SP wil resultaten reïntegratiebureaus

SP raadslid Joyce van der Sanden heeft raadsvragen gesteld over de prestaties van reïntegratiebedrijven in Breda. Onze indruk is dat een aantal van deze bedrijven onder de maat presteert, veel kosten en weinig opleveren. Bij de hulpdienst zijn verschillende klachten binnengekomen van mensen die in een reïntegratietraject zitten over de betrokken reïntegratiebedrijven. De SP wil van het college een overzicht van de contracten die zijn afgesloten met reïntegratiebedrijven, een overzicht van het aantal mensen die vanuit een reïntegratietraject een baan hebben gevonden, en het aantal mensen dat uiteindelijk een vaste baan heeft overgehouden aan het reïntegratietraject.

Uit onderzoek in Utrecht bleek dat daar tonnen omgaan in reïntegratietrajecten, terwijl bijna niemand er een vaste baan aan overhoudt. De landelijke SP heeft in 2004 een onderzoek gehouden waaruit een zwartboek met klachten over de werkwijze van bemiddelingsbureaus is ontstaan.

Joyce zei hierover in BN-De Stem:
"Reïntegratiebureaus worden door het UWV, gemeentes en werkgevers ingezet om mensen te helpen een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Zij sluiten een contract af met de gemeente voor een bepaald aantal trajecten. Als zij mensen voor een paar maanden aan werk helpen, kunnen ze trots melden dat ze hun doelstellingen hebben gehaald. Maar als die mensen daarna weer in de bijstand terecht komen, schiet je er voor veel geld weinig mee op. Daarom willen we kijken hoe effectief het reïntegratiebeleid in Breda is."

Afhankelijk van de resultaten van deze vragen overweegt de SP om in regionaal verband een meldweek op te zetten om te kijken of er iets met de aanbevelingen van 2004 gedaan is.

Landelijke inventarisatie reïntegratiebedrijven 2004

U bent hier