h

SP Breda feliciteert krakers Heilig Hartkerk met schadevergoeding

10 mei 2006

SP Breda feliciteert krakers Heilig Hartkerk met schadevergoeding

De krakers van de Heilig Hartkerk, die in december vorig jaar met grof geweld ontruimd is wegens vermeend brandgevaar, ontvangen een schikking van 15.000 euro van de gemeente. De krakers, die een rechtzaak hadden aangespannen tegen de gemeente, betreuren dat de gemeente weigert te erkennen dat men een foute inschatting van de situatie had gemaakt, zijn akkoord gegaan met de schikking. De Bredase SP heeft de krakers gefeliciteerd met dit resultaat.

De SP hield in de dagen na de ontruiming continu contact en richtte onder andere de website www.ontruimingheilighartkerk.nl op. In januari hebben de SP en andere partijen de raad teruggeroepen van het kerstreces voor een spoeddebat over deze kwestie. De hamvraag hierbij was: 'Was de situatie zo acuut dreigend dat de kerk ontruimd moest worden, zonder dat de krakers gelegenheid kregen de boel zelf in orde te brengen?' Omdat er meer dan een week zat tussen de inspectie - waarbij de brandgevaarlijke situatie werd geconstateerd - en de uiteindelijke ontruiming, concludeerden de oppositiepartijen dat de burgemeester en verantwoordelijke wethouder hun boekje te buiten waren gegaan. Immers, als acuut gevaar dreigt, dan moet je ook acuut ingrijpen en geen week wachten. Hun motie van afkeuring werd door de collegepartijen echter niet gesteund.

De krakers hebben forse schade geleden door vernieling aan meubels, kunstwerken enzovoorts. Hoewel de gemeente halsstarrig vasthoudt aan de juistheid van haar beleid, is hiermee gedeeltelijk tegemoetgekomen aan de geleden materiele en immateriele schade. Reden voor de SP voor een felicitatie.

Bewoners kerk krijgen € 15.000 - Gemeente schikt met krakers
www.ontruimingheilighartkerk.nl

U bent hier