h

geen zuur maar zoet - compensatie moet!

4 mei 2006

geen zuur maar zoet - compensatie moet!

Zure bommen en 'Napoleon-snoepjes'. Onder het mom 'kijk eens hoe zoet het smaakt' voert de SP Breda zaterdag actie voor een daadwerkelijke compensatie voor de gedaalde koopkracht. Met het uitdelen van zure bommen en zuur smakende snoepjes protesteert de SP tegen de valse beloftes van het kabinet om in 2006 de koopkracht te verhogen.

Logo 'na zuur komt zoet'

De regering beloofde meer koopkracht, na ‘het zuur’ van de bezuinigingen zou in 2006 ‘het zoet’ komen. Dat blijkt voor zeer velen niet op te gaan. De SP wil dat de regering die belofte waar gaat maken en is een actie begonnen om compensatie te eisen voor het koopkrachtverlies. SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen: “Mensen uit het hele land laten ons weten er juist op achteruit te zijn gegaan in inkomen: gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden, ambtenaren, voormalig particulier verzekerden, gezinnen met kinderen boven de 18, arbeidsongeschikten, ‘anderhalfverdieners’ en kleine zelfstandigen. Het nieuwe ziektekostenstelsel, maar ook hogere energiekosten en huren, minder of geen huur- of zorgtoeslag maken dat mensen aan het eind van de maand minder te besteden hebben. Wij roepen met deze actie de regering op om deze groepen te compenseren.”

Vanaf 11.00 uur staat de SP op de Grote Markt met protestkaarten waarop mensen hun mening richting kabinet kunnen laten horen.

Jan Marijnissen lanceert actie 'geen zuur maar zoet - compensatie moet!'

U bent hier