h

WERKGROEP Ledenbijeenkomsten

Wij als partij moeten ons altijd enthousiasmeren voor en verdiepen
in verschillende, vaak nieuwe onderwerpen. Dat is hoe we ‘intouch
blijven’, en dat is hoe we het socialisme in Breda modern
houden. De ledenvergadering is daar de perfecte plaats voor: Van het
organiseren van een goede discussie, naar het uitnodigen van
sprekers, de werkgroep ledenvergaderingen is ervoor bedoeld om
de maandelijkse ledenvergadering zo aantrekkelijk en interessant mogelijk te maken. Dat kan op veel verschillende manieren, waarbij alle input welkom is.

Coordinator: Olaf van der Bruggen

Aanmelden

U bent hier