h

Nieuws van de afdeling

17 augustus 2018

College niet bevoegd winkels toe te zeggen bij De Lunet

Foto: SP

SP Breda vraagt zich hardop af of het College van B&W wel bevoegd is om winkels bij De Lunet toe te zeggen. In de rechtzaak die de eigenaren van De Lunet tegen de Gemeente Breda hebben aangespannen, heeft het college ineens een enorme draai gemaakt. Om onder een mogelijke schadeclaim uit te komen, wil het college ineens toch winkels toestaan. “Maar dat vereist een bestemmingsplanwijziging waarbij de gemeenteraad het laatste woord heeft”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. Bij een poging vorig jaar het NAC-stadion te verkopen, werd ook al geschermd met extra winkelruimte om het verlies voor de gemeente te beperken. Mede doordat winkeliers, omwonenden en SP Breda zich verenigde in het actiecomité Red ons winkelcentrum, is dit plan toen van tafel gegaan.  Uijl: “Opnieuw lijkt het er op dat het college de rekening voor fouten uit het verleden, doorschuift naar de winkeliers en omwonenden van de wijkwinkelcentra. Dat laten wij niet gebeuren!”

Lees verder
16 augustus 2018

Night Flight maand dicht na geconstateerde overtredingen

Foto: SP

Het overlastgevende hostel Night Flight gaat een maand op slot nadat er meerdere overtredingen zijn geconstateerd. Zo werd het hostel permanent bewoond en was er tegen de regels in, toch alcohol aanwezig. Dit is aanleiding voor burgemeester Paul Depla om het hostel voor de duur van een maand te sluiten. Alhoewel er volgens de omwonenden nog veel meer overtredingen zijn geweest, overheerst blijdschap dat het verscherpt toezicht toch wat heeft opgeleverd. “Fijn dat er eindelijk na jaren gehandhaafd wordt”, zegt bewoonster Patricia van den Boogaart. “Night Flight heeft kansen genoeg gehad! Eindelijk een maand fatsoenlijke nachtrust.” Omwonenden en SP Breda zien de tijdelijke sluiting als een succes in hun gezamenlijke strijd tegen de overlast. “Hopelijk is dit een wijze les voor de eigenaar en beheerster en gaan ze zich vanaf nu aan de regels houden”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Zo niet, dan kunnen de omwonenden opnieuw op onze steun rekenen!”

Lees verder
14 augustus 2018

Buurt ervaart overlast van uitzendbureau en kamerbewoning

Foto: SP

Bewoners van de buurt Valkenberg ervaren overlast van uitzendbureau Pepperminds en van (illegale) kamerbewoning. Dat bleek afgelopen zaterdag nadat SP Breda ging buurten in de buurt. Naar aanleiding van de klachten heeft de partij vragen gesteld aan het College van B&W. Bij het uitzendbureau schijnt er meerdere malen per week tot laat geborreld te worden. "Heel gezellig natuurlijk, maar aangezien dit kantoorpand midden tussen de huizen staat, zorgt dit voor overlast”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Op de Nieuwe Boschstraat is er een concentratie van kamerbewoning. Dat lijkt in strijd met het eigen beleid van de gemeente dat er juist op gericht is kamerbewoning te spreiden om overlast te voorkomen. Als dit inderdaad zo is, dan moet de gemeente hier natuurlijk tegen optreden!”

Lees verder
10 augustus 2018

Tzorg halveert aantal uren huishoudelijke hulp in zomerperiode

Thuiszorgorganisatie Tzorg heeft het aantal uren huishoudelijke hulp gehalveerd gedurende de zomerperiode. Zowel cliënten van Tzorg als medewerkers trokken hierover bij de SP aan de bel. De partij heeft Raadsvragen gesteld in Breda, maar aangezien Tzorg in ruim 300 gemeenten actief is, ook Kamervragen aan verantwoordelijk minister Hugo de Jonge. “In Breda is Tzorg contractueel verplicht voor een ‘schoon huis’ te zorgen”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Ik zie niet in hoe dat in de zomer ineens in de helft van de tijd zou kunnen.” Van waarschuwingen van het personeel dat er in de zomer bezettingsproblemen zouden komen, heeft Tzorg zich niets aangetrokken. In plaats daarvan heeft de thuiszorgorganisatie de problemen afgewenteld op de cliënten. “Ik wil van de wethouder weten of zij hiervan op de hoogte was”, zegt Maes. “Als Tzorg geld van cliënten of de gemeente heeft ontvangen en daar niets voor heeft gedaan, dan moet dat tot de laatste euro worden teruggehaald!” 

Lees verder
6 augustus 2018

Lange arm van Brussel bedreigt lokale democratie

Foto: SP

SP Breda roept het College van B&W op om de noodklok te luiden bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen een Europees voorstel dat de lokale democratie ondermijnt. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen nu over het voorstel dat gemeentes zal verplichten om al hun regels en wetten die aan het dienstenverkeer raken eerst ter goedkeuring aan Brussel voor te leggen. “Nog voordat onze gemeenteraad mag beslissen om bijvoorbeeld Airbnb aan banden te leggen, moet zij volgens dit voorstel straks wachten tot Brussel toestemming geeft,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “In Breda gaan we zelf over wat goed is voor onze stad. Daar hebben Brusselse bureaucraten helemaal niets over te zeggen en dat moet wat SP Breda betreft in de toekomst ook vooral zo blijven!”

Lees verder
4 augustus 2018

Wie bepaalt eigenlijk wat kunst is?

Foto: SP

Is dat glazen T-Huis in het Valkenberg met al die gloeilampen nu kunst of niet? En als dat zo is wie betaalt dan de rekening voor onderhoud? Als er geld bij komt kijken is het altijd gezeur. Jammer, want wie de geschiedenis kent van dat gebouwtje weet hoe het zit. “Alle reden dus om even samen met fietsende (oud-)wethouder Patrick van Lunteren langs te fietsen”, aldus cultuurwoordvoerder van SP Breda Maurice Spapens. “Kunst mag niet elke keer de dupe worden van mensen die voor een dubbeltje op de eerst rang willen zitten”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier