h

Zundert

22 september 2017

SP Breda op bezoek bij Fort Oranje

Foto: SP

Vrijdagmiddag bracht SP Breda een bezoek aan camping Fort Oranje in Rijsbergen, gemeente Zundert. Wethouder Patrick van Lunteren, fractievoorzitter Bas Maes en raadslid Dirk Uijl waren uitgenodigd door bewoners om een kijkje te komen nemen op de inmiddels deels ontruimde camping. Ook spraken zij daar met hulpverleners en medewerkers van de gemeente. Op een parkeerterrein naast Fort Oranje werd ook gesproken met mensen die het terrein niet meer op mogen, waaronder eigenaar Cees Engel. “Dat er iets moest gebeuren aan de schrijnende situatie op Fort Oranje roepen wij al jaren”, zegt Bas Maes. “Over de manier waarop kan je wel je vraagtekens zetten.” Veel mensen op Fort Oranje leven tussen hoop en vrees. Ze weten niet of de sluting ditmaal echt doorgaat en waar ze anders heen moeten. Maes: “De gemeente Zundert heeft zich volgens mij verkeken op de omvang en complexiteit van deze opgave. De bewoners mogen daarvan niet het slachtoffer worden!”

Lees verder
11 juni 2017

Wat zijn gevolgen sluiting Fort Oranje voor Breda?

Foto: SP
 SP Breda is blij om te zien dat dankzij samenwerking in de regio nu een einde komt aan de mensonterende situatie op Fort Oranje. Ruim vijf jaar geleden vroeg SP Breda al aandacht voor de misstanden op Fort Oranje. De oproep destijds om een eind te maken aan de uitzichtloze situatie op de camping vond echter weinig gehoor. "De gevolgen van falend beleid op het gebied van criminaliteit, arbeidsmigratie, schuldhulpverlening en wonen, worden hier pijnlijk duidelijk", zegt SP-commissielid Inge Verdaasdonk. "Veel gemeenten uit de regio keken liever de andere kant op of nog erger: droegen er zelfs aan bij door probleemgezinnen door te verwijzen naar campings als Fort Oranje."

Lees verder
24 februari 2017

Fort Oranje: eindelijk landelijke erkenning van het probleem

Foto: SP
 Ruim vijf jaar geleden vroeg SP Breda al aandacht voor de misstanden op Fort Oranje. De oproep destijds om een eind te maken aan de uitzichtloze situatie op de camping vond echter weinig gehoor. “Fort Oranje is het afvoerputje van de maatschappij”, zegt Bas Maes, fractievoorzitter van SP Breda. “De gevolgen van falend beleid op het gebied van criminaliteit, arbeidsmigratie, schuldhulpverlening en wonen, worden hier pijnlijk duidelijk. Veel politici keken liever de andere kant op.” Maar met de verkiezingen in het vooruitzicht en de recente aandacht in de media, wordt de camping plots overlopen door landelijk politici. Maes: “Het is goed dat na al die tijd politici de gevolgen van hun beleid onder ogen durven komen. Nu nog komen tot een structurele oplossing waarbij we ook als omliggende gemeenten onze verantwoordelijkheid moeten nemen.”Lees verder
28 oktober 2016

Ook Zundert in beweging voor Nationaal ZorgFonds

Foto: SP
Woensdag 26 oktober was er in het CultuurCentrum in Zundert een informatieavond over het Nationaal ZorgFonds. Samen met de aanwezigen werden ervaringen in de zorg uigewisseld en de plannen voor het Nationaal ZorgFonds ontvouwd. Ook was er ruim de gelegenheid voor inhoudelijke discussie. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat bijna iedereen die aanwezig was,  verder wil meedenken en doen om van het Nationaal ZorgFonds een nog grotere beweging te maken. Nog voor de landelijke aftrap op 26 november, wordt er een tweede bijeenkomst gepland. Wil je daar ook bij zijn? Stuur dan een mail naar breda@sp.nl en we houden je op de hoogte!Lees verder
3 juni 2016

SP feliciteert bewoners Park Patersven

Foto: SP
  SP Breda feliciteert de bewoners van Park Patersven in Wernhout met de uitspraak van de Raad van State. Volgens die uitspraak mag het park voortaan permanent worden bewoond. Dat is een enorme opsteker voor de ongeveer 1.200 bewoners die tegen wil en dank in een jarenlange juridische strijd waren verwikkeld. Ook de SP heeft zich het lot van de bewoners altijd aangetrokken. Zo bracht SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt samen met leden van de SP Breda diverse werkbezoeken aan het park. Ook riep de SP de Provincie Noord-Brabant op om maatregelen te nemen tegen de onhoudbare situatie die was ontstaan. "Dit park is voor veel mensen die elders om wat voor reden dan ook niet in aanmerking komen voor een huis, een soort laatste toevluchtsoord", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ik ben blij dat er na al die jaren nu eindelijk duidelijkheid is voor de bewoners. Ze mogen hier blijven en kunnen eindelijk gaan bouwen aan de toekomst!"Lees verder
2 oktober 2011

Protest tegen sluiting Fort Oranje

Campingbewoners van Fort Oranje organiseren in samenwerking met de SP op vrijdag 7 oktober een protest tegen de sluiting bij het gemeentehuis in Zundert. De bewoners bieden daar een petitie aan het college van B en W aan. Vanaf half tien rijden auto's in colonne van Fort Oranje naar het gemeentehuis in Zundert. Het actiecomité eist dat het water en de electriciteit niet afgesloten worden in het park en dat de gemeente Zundert haar verantwoordelijkheid neemt voor de permanente bewoners die dakloos dreigen te worden door de ontruiming. De gemeente heeft immers de permanente bewoning jarenlang door de vingers gezien. De SP steunt deze eisen van harte en ondersteunt de bewoners met raad en daad. Het mag niet zo zijn dat honderden mensen, die vaak buiten hun schuld noodgedwongen op de camping bivakkeren, de dupe worden van deze situatie.

Lees verder
17 maart 2011

Bewoners 't Oekeltje op bezoek bij wethouder

De bewoners van camping 't Oekeltje in Rijsbergen zijn uitgenodigd om samen met de beheerder op de koffie te komen om te praten over de toekomst van de camping. Op 't Oekeltje wonen veel mensen permanent, soms vrijwillig maar vaak ook noodgedwongen omdat men elders geen woonruimte kan krijgen. Er moet een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden in het buitengebied en de bewoners willen met de wethouder afspraken maken over de mogelijkheid om permanente bewoning toe te staan zolang er onvoldoende reguliere woonruimte in Zundert beschikbaar is. De bewoners hebben inmiddels een delegatie benoemd en willen met de beheerder een datum prikken voor een bezoek aan de wethouder.

Lees verder
26 februari 2011

Over campings, Polen en de provincie

Drie punten stonden centraal bij de verkiezingsbijeenkomst van de SP in Zundert op donderdag 24 februari: de problemen met de huisvesting van met name Poolse seizoensarbeiders in Zundert, de dreigende ontruiming van de semi-permanent bewoonde vakantiewoningen op 't Oekeltje en Fort Oranje, en de komende verkiezingen voor Provinciale Staten. Een kleine twintig aanwezigen waren afgekomen op de bijeenkomst in Café Twee, toepasselijk genoeg in de Katerstraat in Zundert. Helaas kon het college van B en W geen afvaardiging sturen in verband met een tegelijkertijd gehouden raadsvergadering. De aanwezigen maalden er niet om en luisterden geboeid naar SP-lijsttrekker Nico Heijmans, Kamerlid Paul Ulenbelt, inmiddels goed bekend in Zundert, en Eva Brokx en Mascha Aerts van de ledenwerkgroep in Zundert. Hieronder een fotoverslagje.

Lees verder
17 februari 2011

Provinciale bijeenkomsten SP in Zundert en Chaam

De SP organiseert op 23 en 24 februari Provinciale verkiezingsbijeenkomsten in Chaam (23e) en Zundert (24e). Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op de politieke actualiteit: lokaal, regionaal en landelijk. SP-lijsttrekker Nico Heijmans zal bij beide bijeenkomsten aanwezig zijn. Ook zal er bij iedere bijeenkomst een Tweede Kamerlid van de SP aanwezig zijn en is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. het maken van opmerkingen.

Lees verder
5 februari 2011

SP op campagne in Alphen-Chaam en Zundert

De Bredase afdeling is groter dan de gemeente Breda. Ook in Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, (Klein-)Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Achtmaal hebben we leden. Op 5 februari 2011 was de SP op pad in onze 'buitengebieden' om campagne te voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hieronder een foto-verslagje van een gezellige en succesvolle dag campagnevoeren.

Lees verder

Volg SP Breda

U bent hier