h

Wonen

2 februari 2018

Het grote gelijk van Koos Gouka

Foto: BN/DeStem

Donderdag is oud-directeur van Laurentius, Walter Vermeulen, veroordeeld tot 30 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechter achtte hem schuldig aan oplichting en verduistering. "Eindelijk gerechtigheid", aldus voormalig SP-raadslid Koos Gouka. Gouka streed als vertegenwoordiger van de huurders jarenlang tegen de schimmige praktijken van directie en bestuur. Gouka: "Toen al, jaren terug, stonk het zaakje aan alle kanten. Het duurde even voor mensen naar mij zijn gaan luisteren".

Lees verder
29 januari 2018

Wonen: "Ook lage en middeninkomens hebben recht op een goed en betaalbaar huis"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Er zijn duidelijke afspraken gekomen over het aantal goedkope en betaalbare woningen. Voor het eerst in jaren bouwen we weer sociale huurwoningen. Ook bouwen we duizend studentenwoningen bij, om buurten die gebukt gaan onder kamerbewoning te ontlasten. Samen met onder andere de woningcorporaties hebben we onderdak geboden aan zorgbehoevenden en statushouders. Met het inzetten van een woonlastenfonds zijn heel wat huisuitzettingen voorkomen. Daarnaast zijn leegstaande kantoren omgebouwd tot woonruimte en tijdelijke woningen geplaatst. Ook zijn de huren zoveel mogelijk laag gehouden en te koop staande sociale huurwoningen uit de verkoop gehaald of gered van de sloop.

Lees verder
17 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie Buurthuis Gageldonk

Foto: SP

Zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie lanceerde Buurthuis Gageldonk haar nieuwe huisstijl. Normaal gesproken niet het soort gelegenheid waar de gemiddelde SP’er voor uitloopt, maar met Buurthuis Gageldonk ligt dit anders. Afgelopen jaren is hard gestreden voor het openhouden van het buurthuis. “Dat we hier nu staan in een volle zaal met spelende kinderen, veel vrijwilligers en buurtbewoners, is de verdienste van een geweldig team, en daar mag het nieuwe bestuur een daverend applaus voor hebben”, aldus wethouder Patrick van Lunteren (SP) bij de lancering.

Lees verder
13 januari 2018

Samen Leven: "Samenleven doe je samen"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld werden op hartverwarmende wijze opgenomen in de Bredase samenleving. Doelgroepen zoals zorgbehoevenden, statushouders en voormalig dak- en thuislozen zijn verspreid en kleinschalig opgevangen. Gemengde wijken en dorpen zijn van belang. Alleen wanneer mensen met verschillende achtergronden elkaar tegenkomen op straat, op school of op het werk kan je spreken van samen leven. Toch komt ook in Breda nog altijd discriminatie voor op basis van wie je bent of waar je in gelooft. SP Breda veroordeelt discriminatie. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Zo demonstreerden wij tegen onrecht in Palestina en de haatzaaiers van Pegida en de PVV.

Lees verder
11 januari 2018

Wonen: “Iedereen heeft recht op een goed en betaalbaar huis”

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Er zijn duidelijke afspraken gekomen over het aantal goedkope en betaalbare woningen. Voor het eerst in jaren bouwen we weer sociale huurwoningen. Ook bouwen we duizend studentenwoningen bij, om buurten die gebukt gaan onder kamerbewoning te ontlasten. Samen met onder andere de woningcorporaties hebben we onderdak geboden aan zorgbehoevenden en statushouders. Met het inzetten van een woonlastenfonds zijn heel wat huisuitzettingen voorkomen. Daarnaast zijn leegstaande kantoren omgebouwd tot woonruimte en tijdelijke woningen geplaatst. Ook zijn de huren zoveel mogelijk laag gehouden en te koop staande sociale huurwoningen uit de verkoop gehaald of gered van de sloop.

Lees verder
15 december 2017

SP en BOB: Referendum over volledig vrijgeven openingstijden

Foto: SP

Onder druk van enkele grootwinkelbedrijven zoals Jumbo, Ikea en Decathlon, wil Breda de openingstijden voor winkels volledig vrijgeven. Inwoners en andere (zelfstandige) winkeliers zijn bij dit voornemen onvoldoende betrokken. SP Breda en ondernemerspartij BOB vinden dit onacceptabel en willen dat heel Breda de gelegenheid krijgt zich uit te spreken over zo'n verregaand besluit. "Het volledig vrijgeven van de openingstijden zal een nog zwaardere wissel trekken op het privéleven van veel zelfstandige ondernemers", zegt BOB-fractievoorzitter Cees van der Horst. De twee partijen maken zich ook zorgen om de belangen van inwoners. "Mensen die in de binnenstad wonen of rondom een winkelcentrum, zullen overlast ondervinden wanneer winkels iedere dag – dus ook op zon- en feestdagen! - van 6 tot 23 uur open mogen blijven", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Bovendien is de wijze waarop inwoners en winkeliers nu buitenspel gezet worden, niet hoe wij in Breda om willen gaan met het betrekken van mensen bij besluitvorming!"

Lees verder
14 december 2017

Toezegging WonenBreburg: Snelle aanpak schimmel in huizen Gielis Beijsstraat

Foto: WonenBreburg

Woensdag heeft SP Breda aan WonenBreburg een document overhandigd met daarin de klachten van de bewoners van de Gielis Beijsstraat in Princenhage. De huizen werden recent gerenoveerd maar de afhandeling van dat proces, laat nog te wensen over. Dat bleek toen SP Breda enkele maanden terug in die buurt langs de deuren ging in het kader van de Tien Wijken- en Dorpentour. “Dat gekozen is voor renovatie in plaats van de voorgenomen sloop is op zich natuurlijk positief”, zegt SP’er Pierre van Leent. “Bewoners zijn dan ook tevreden met onder andere de isolatie, maar er waren nog wel klachten. Het betreft met name drempels bij voordeuren, die als te hoog worden ervaren, slecht onderhouden groenstroken en slechte afwerking van kozijnen en/of vensterbanken met lekkages en schimmelvorming als gevolg. Vooral schimmel leidt tot ongezonde situaties en moet snel worden aangepakt!” 

Lees verder
12 december 2017

Tenminste 300 betaalbare en middeldure huurhuizen Havenkwartier

Foto: Gemeente Breda

Vandaag heeft het college het gebiedsperspectief van het Havenkwartier vastgesteld. Samen met eigenaren, maatschappelijke instellingen, ontwikkelaars, woningcorporaties en inwoners wil de gemeente dit terrein van 32 hectare de komende jaren gaan ontwikkelen. In de visie is ruimte voor 1.000 woningen. Hiervan is minimaal 20%  een sociale huurwoning en 10% middeldure huur. “Hiermee zetten we een flinke stap richting meer betaalbare woningen in Breda”, constateert SP-raadslid René Spiegels tevreden. “Ook aan het milieu is gedacht in de plannen. Zo wordt het gebied energieneutraal ontwikkeld en worden de woningen niet op aardgas aangesloten.”

Lees verder
9 december 2017

Radim mag weer wokken!

Foto: SP

Radim Mazanek van Wok Me Home kan weer gaan wokken met zijn bakfiets. Dat is de uitkomst van het gesprek dat Mazanek met de gemeente heeft gehad. Een paar weken geleden kreeg de wokchef van de gemeente te horen dat hij zich niet aan de regels hield. Dit was aanleiding voor Dirk Uijl, raadslid voor de SP in Breda, om zich met de zaak te bemoeien: “Buurtbewoners zijn hartstikke blij met Wok Me Home bij hen in de wijk. Het eten is lekker, en door Radims aanwezigheid is de sociale controle en veiligheid toegenomen. Dat zou je niet moeten bestraffen, dat moet je juist aanmoedigen. Ik ben blij dat de gemeente dat nu ook inziet!”. 

Lees verder
6 december 2017

Gemeente gaat helpen bij verwijderen asbest

Foto: SP

SP Breda is blij met het voornemen van de gemeente om eigenaren van asbestdaken te helpen bij het verwijderen ervan. Op aandringen van de partij heeft asbest ook een nadrukkelijke plaats gekregen in de gemeentelijke milieuvisie. Deze nadere uitwerking daarvan draagt bij aan de doelstelling om in 2024 alle asbestdaken te hebben gesaneerd. Dan wordt namelijk de landelijk wet van kracht die dit verplicht. "Het is goed dat de gemeente de regie pakt", zegt SP-raadslid René Spiegels. "Eigenaren van asbestdaken zijn zo veel goedkoper uit dan wanneer zij ieder voor zich hun schuurtje moeten saneren. Dit is goed nieuws voor huiseigenaren en voor het milieu!"

Lees verder

Pagina's

U bent hier