h

Red ons buurthuis!

27 januari 2018

Sport en recreatie: “Maak sport en bewegen toegankelijk voor iedereen”

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Steeds meer basisscholen omarmen de Daily Mile, oftewel iedere dag de nodige lichaamsbeweging. Een initiatief van SP Breda dat navolging krijgt. Met onze hulp hebben buurten hun speeltuin kunnen behouden of zijn er openbare sportvoorzieningen aangelegd. Met wijkdeals zorgen buurten samen met de gemeente voor het onderhoud ervan. We hebben ons hard gemaakt voor schoolzwemmen. De afspraak is dat ieder kind voor zijn of haar twaalfde levensjaar een zwemdiploma heeft. Buurthuizen bleven open en kregen ondersteuning zodat zij beter in staat zijn om laagdrempelige recreatie aan te bieden voor omwonenden. Breda werkte mee aan het verbeteren van de infrastructuur rondom sportclubs. Voor urban sports zoals skateboarden en free running, werden mooie voorzieningen geopend zoals skatehal Pier 15.

Lees verder
17 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie Buurthuis Gageldonk

Foto: SP

Zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie lanceerde Buurthuis Gageldonk haar nieuwe huisstijl. Normaal gesproken niet het soort gelegenheid waar de gemiddelde SP’er voor uitloopt, maar met Buurthuis Gageldonk ligt dit anders. Afgelopen jaren is hard gestreden voor het openhouden van het buurthuis. “Dat we hier nu staan in een volle zaal met spelende kinderen, veel vrijwilligers en buurtbewoners, is de verdienste van een geweldig team, en daar mag het nieuwe bestuur een daverend applaus voor hebben”, aldus wethouder Patrick van Lunteren (SP) bij de lancering.

Lees verder
22 april 2017

Zonnige toekomst voor buurthuis Geeren-Noord!

Foto: SP
 Vrijdagmiddag werd het nieuwe logo van buurthuis Geeren-Noord onthuld door wethouder Patrick van Lunteren (SP). Na jaren van onrust en onzekerheid ziet de toekomst er weer zonnig uit voor deze woonkamer van de buurt. Op initiatief van SP Breda voorkwam de Gemeenteraad vorig jaar dat het buurthuis zijn deuren moest sluiten. Inmiddels ligt er ook een visie op wijkcentra van het College van B&W waarin staat dat de Bredase buurthuizen ondersteund worden en open blijven tot tenminste 2030. “Maar dat is slechts de politieke kant van het verhaal”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Het zijn vooral het nieuwe bestuur en al die actieve vrijwilligers die buurthuis Geeren-Noord tot een succes hebben gemaakt! Ik ben trots op hen en ook al die SP’ers die zich belangeloos hebben ingezet waaronder Pieter Teurlings, Theo de Haan en Rachied Benabbou!” 

Lees verder
3 januari 2017

Kritiek wijkraadvoorzitters op wijkplatforms ongepast

Foto: SP
Voorzitters Ad Brekoo en Leo van den Berg van respectievelijk de wijkraad van de Haagse Beemden en die van Breda Noord, hebben in de media stevige kritiek op de nieuwe manier van subsidies toekennen via wijkplatforms. Mensen die hieraan deel zouden nemen zouden dat mogelijk uit eigen belang doen. Die beschuldiging is SP Breda in het verkeerde keelgat geschoten en aanleiding voor een serie pittige vragen aan het College van B&W. "Beide heren zijn al sinds mensenheugenis voorzitter en ik heb stevige bedenkingen over de mate waarin zij bewoners betrekken bij hun beslissingen", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Dat uitgerekend zij twijfelen aan de goede bedoelingen van enthousiaste mensen die iets willen bereiken voor hun buurt, is de wereld op zijn kop!"Lees verder
28 oktober 2016

SP en BOB: Carnaval en jongeren in De Beemdentil

Foto: SP
SP Breda pleit er samen met partij BOB voor om komende carnaval al weer een viering in buurthuis De Beemdentil in de Haagse Beemden te organiseren. Ook is volgens de partijen de wisseling van het bestuur die momenteel gaande is, een mooie gelegenheid om eindelijk de ooit toegezegde jongerenaccommodatie te verwezenlijken. Vorige maand heeft de gemeente in overleg met het zittende bestuur besloten, dat het na ruim een kwart eeuw tijd is voor een frisse wind. Per maart 2017 start er een enthousiaste nieuwe club.  SP-fractievoorzitter Bas Maes: “Een prachtige ontwikkeling! Helaas zorgt de overdracht in maart er echter voor dat carnaval vieren in De Beemdentil - een langgekoesterde wens van de inwoners – wederom een jaar uitgesteld dreigt te worden. Het zittende bestuur blokkeert een viering namelijk al jaren. De viering van carnaval is een mooie nieuwe start voor De Beemdentil en de gemeente moet er wat ons betreft alles aan doen om dat mogelijk te maken!”Lees verder
19 oktober 2016

Unanieme raad: Behoud buurthuis Geeren Noord

Foto: SP
Donderdagavond heeft SP Breda in het vragenuur van de gemeenteraad mede namens diverse andere partijen, het college opgeroepen om het buurthuis Geeren Noord open te houden. Een uiteindelijk unanieme raad vindt dat het nieuwe bestuur dat sinds juli 2016 aan de slag is, een eerlijke kans verdient om van het buurthuis een succes te maken. Bij ongewijzigd beleid zou het buurthuis op 1 november de deuren hebben moeten sluiten. “Gelet op de betrokkenheid van de buurt, de vele activiteiten en de diversiteit van de bezoekers voorziet het buurthuis zeker in een behoefte,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Een unanieme raad is dan ook van mening dat dit onze steun verdient!”Lees verder
24 november 2015

“Maak Beemdentil voor jongeren”

Foto: SP
Omwonenden van buurthuis De Beemdentil in de Haagse Beemden zien graag meer activiteiten in het buurthuis. Met name voor jongeren. Dat blijkt uit een enquête die SP Breda heeft gehouden. Elders in Breda strijden de inwoners juist voor het behoud van hun geliefde buurthuis, bij De Beemdentil lijkt het omgekeerde het geval. Ondanks dat het buurthuis open is en blijft, zegt 96 procent van de omwonenden er weinig, tot nooit gebruik van te maken. Michel Verschuren (Bestuursvoorzitter SP Breda): "Dit roept bij ons de vraag op of er daadwerkelijk geen behoefte is aan een buurthuis, of dat er wellicht iets anders aan de hand is?"Lees verder
18 november 2015

Buurthuis Geeren-Noord strijdt voor voortbestaan

Foto: SP
Woensdagavond protesteerden bestuur en gebruikers van Buurthuis Geeren-Noord op de Grote Markt in Breda. Onder grote mediabelangstelling, naast de lokale media was ook Omroep Brabant en Hart van Nederland aanwezig, vroegen de tientallen demonstranten aandacht voor de dreigende sluiting van het buurthuis. Aansluitend namen de demonstranten plaats op de publieke tribune van het Stadhuis waar SP Breda het onderwerp op de agenda had gezet. SP-commissielid Rachied Benabbou: "Geeren-Noord is een wijk waar het belangrijk is dat mensen van verschillende afkomst elkaar blijven ontmoeten!"

Lees verder
8 november 2015

Buurten in Geeren-Noord

Foto: SP
Zaterdag ging SP Breda buurten in de buurt Geeren-Noord. In dit deel van Breda dreigt het buurthuis te verdwijnen. SP Breda vroeg omwonenden of zij het buurthuis kennen en wat zij ervan vinden. Na tientallen mensen gesproken te hebben is de eerste indruk dat het buurthuis wel degelijk bestaansrecht heeft in deze sociaal economisch minder sterke buurt. “Mensen kennen het buurthuis en komen er ook graag”, zegt SP-commissielid Rachied Benabbou. “Het buurthuis biedt een grote diversiteit aan laagdrempelige activiteiten. Het dient echt als de woonkamer voor deze buurt waar mensen van allerlei culturen en nationaliteiten elkaar ontmoeten.”

Lees verder
22 oktober 2015

Breda erkent maatschappelijk belang vastgoed

Foto: BredaVandaag.nl
Breda gaat haar maatschappelijk vastgoed opnieuw tegen het licht houden. Dat is de uitkomst van de commissie Bestuur van 21 oktober, waar commissielid Maurice Spapens namens de SP verzocht om met een goed plan te komen voor de resterende gebouwen die Gemeente Breda nog in haar bezit heeft. “Buurthuizen hebben een grotere waarde dan alleen de bakstenen waarmee ze gebouwd zijn. Het is ook dé plek waar de buurt samen komt. Die maatschappelijke waarde moet meegenomen worden wanneer de gemeente gaat besluiten wat ze doet met deze panden” aldus Spapens.Lees verder

Pagina's

Volg SP Breda

U bent hier