h

Geenhuyzen

14 november 2017

Gemeente gaat bemiddelen tussen initiatiefnemers Tiny Houses en grondeigenaren

Foto: SP

De gemeente moet voortaan initiatiefnemers van Tiny Houses in contact brengen met grondeigenaren en hen wijzen op de (planologische) mogelijkheden. Dat voorstel van SP Breda, mede ingediend door GroenLinks, kreeg donderdag de steun van de overgrote meerderheid van de Gemeenteraad. Uit eerdere raadsvragen van SP Breda bleek dat Breda zelf vrijwel geen gronden meer in het bezit heeft die hiervoor in aanmerking komen. “Toch telt onze stad nog veel braakliggende terreinen die geschikt zijn voor tijdelijke invulling zoals Tiny Houses”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “De particuliere initiatiefnemers van zo’n zelfvoorzienend huisje, hebben vaak niet het nummer van de grote ontwikkelaars in hun mobieltje. De wethouder wel. Vandaar onze oproep aan het college om als bemiddelaar op te treden en zo lef en eigen initiatief te stimuleren!” 

Lees verder
4 oktober 2016

Breda zet grote stappen richting meer betaalbare woningen

Foto: SP
Breda investeert 2 miljoen euro in het versneld bouwen van 1000 sociale huurwoningen. Dat blijkt uit de deze week gepresenteerde Begroting 2017. Ook krijgt de oproep van de SP om nog dit jaar te starten met de bouw van tijdelijke woningen, concreet vorm. Zo komt er op een braakliggend terrein in de Haagse Beemden, een wijkje met 30 tijdelijke woningen. "Mede dankzij het voortdurend hameren op het tekort aan betaalbare woningen, is dit besef er inmiddels raadsbreed", zegt SP-raadslid René Spiegels. "Wij zijn er blij mee dat er nu ook concreet geld en plannen zijn om voor het eerst sinds vele jaren, een groot aantal betaalbare woningen toe te voegen."

Lees verder
30 juni 2016

SP: Bouw woningen op het CSM-terrein

Foto: SP
Naar mening van SP Breda kan het CSM-terrein bebouwd worden met circa 1000 woningen waarvan minimaal een derde betaalbare huur en een derde betaalbare koop. Dat blijkt uit een bespreeknotitie van SP Breda die later dit jaar aan de orde komt in de gemeenteraad. "Met het bespreken van dit belangrijke onderwerp willen we dat de raad meedenkt over de invulling van dit 25 hectare grote terrein", zegt SP-raadslid René Spiegels. “De grond is wel niet in het bezit van de gemeente, maar de gemeenteraad stelt wel het bestemmingsplan vast. Nadenken over de invulling is dus wel degelijk nuttig en wenselijk!”

Lees verder
17 juni 2016

1000 extra woningen in drie jaar tijd

Breda gaat de komende drie jaar 1000 extra sociale huurwoningen bouwen. Om de eerste nood te lenigen moet daarnaast dit jaar al worden gestart met de bouw van tenminste vijftig tijdelijke woningen. Die opdracht kreeg wethouder wonen Patrick van Lunteren (SP) mee tijdens de raadsvergadering van donderdagavond. Een overgrote meerderheid van de raad steunde moties van de PvdA en SP die daartoe opriepen. "Het is goed dat er nu vaart gemaakt gaat worden want de behoefte aan betaalbare woningen is groot", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Als politiek geven we hiermee een niet mis te verstaan signaal af dat er gebouwd moet gaan worden!" 

Lees verder
30 maart 2015

BUURTINITIATIEF EN SP SAMEN TEGEN VERLOEDERING

Foto: Google Maps
Al jaren klagen de omwonenden over de al meer dan zeven jaar braakliggende, verloederde terreinen van de gesloopte Maycrete-woningen in het Ginneken. WonenBreburg is vanaf die tijd bezig om een nieuwbouwproject gerealiseerd te krijgen. “Veel buurtbewoners zijn er ondertussen zo aan gewend dat ze niets meer hoorden over het braakliggende terrein, dat ze de moed hebben opgegeven,” zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. Eind vorig jaar is SP Breda opnieuw in gesprek gegaan met de buurtbewoners. De uitkomst was dat veel van hen het terrein tijdelijk ingevuld willen zien met een parkje, speeltuin of een bloementuin. Wiegeraad: “Bovendien gaven zo’n 40 omwonenden aan graag mee te helpen met een tijdelijke invulling.”Lees verder
18 februari 2015

AAN DE SLAG!?

Foto: Google Maps
WonenBreburg staat er open voor om een deel van het terrein van de Maycrete-woningen tijdelijk in gebruik te geven aan de buurt. De voorkeur van de woningcorporatie gaat daarbij uit naar het stukje aan het Schoolakkerplein, waar de toekomstige huisartsenpost is gepland. Dit is vorige week door WonenBreburg naar buiten gebracht. Aanleiding was het gesprek dat SP Breda en het buurtinitiatief in januari samen met de corporatie hadden over de invulling van het al jaren braakliggende terrein. “Een mooi voorlopig resultaat,” zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. “Toch zijn niet alle bezwaren in één keer weggenomen bij bewoners en SP.”Lees verder
23 januari 2015

Bewoners willen aan de slag met braakliggend terrein

Foto: SP
Omwonenden van het braakliggend terrein aan de Burgemeester Middelaerlaan en eigenaar van de grond WonenBreburg, gaan samen nadenken over tijdelijke invulling van dit terrein. Dat is het voorlopige resultaat naar aanleiding van een enquête die SP Breda eind vorig jaar hield en het gesprek dat daarop volgde met WonenBreburg. “Veel bewoners bleken zich te storen aan het met schots en scheve hekken afgesloten braakliggende terrein,” zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. “Bovendien gaven zo’n 40 omwonenden aan graag mee te helpen met een tijdelijke invulling zoals een speelterrein, ontmoetingsplek of moestuintjes.”Lees verder
21 oktober 2014

“Een ontmoetingsplek in plaats van verloedering”

Zaterdag heeft SP Breda gebuurt in het Ginneken met de bewoners in de omgeving van het Schoolakkerplein. Aanleiding was een aantal klachten van bewoners over het al zeven jaar braakliggende terrein van de gesloopte Maycrete-woningen. SP Breda wil graag van de bewoners zelf horen wat zij weten over de plannen voor het terrein. Ook hoort de SP graag wat de bewoners zelf willen dat er met het terrein gebeurt, als (tijdelijke) invulling. “Veel buurtbewoners zijn al zo gewend dat ze niets meer horen over het braakliggende terrein, dat ze de moed hebben opgegeven dat er nog iets mee gaat gebeuren,” zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad.

Lees verder
1 november 2013

SP wil voortgang stadscamping

De vele ontsierende braakliggende vlaktes zijn de SP Breda een doorn in het oog. Wij zien deze lege terreinen graag nuttig ingezet worden en steunden begin 2012 dan ook de motie voor een stadscamping in Breda. De Seeligkazerne werd door het college als optimale plek aangewezen maar defensie heeft geen zin om daaraan mee te werken. Sindsdien bleef het stil van de kant van het college.

Lees verder
17 februari 2012

Driesprong: Wie wil mag terug

Tot grote vreugde van oud-bewoners en de SP heeft de wethouder toegezegd dat alle oud-bewoners van de Vlielandstraat en Texelstraat die dat willen, terug kunnen keren naar hun geliefde wijk Driesprong. Aanvankelijk kwamen er in de plannen maar 14 betaalbare woningen terug voor de in 2008 gesloopte 142 woningen.

Lees verder

Pagina's

Volg SP Breda

U bent hier