h

Armoede werkt niet!

17 mei 2018

SP: Geen bedelverbod maar een armoedeverbod

Foto: SP

Als het aan wethouder Miriam Haagh (PvdA) ligt, komt er een bedelverbod in Breda. SP Breda vindt dat symboolwetgeving van de bovenste plank. “Wij willen niet een verbod op bedelen, maar een verbod op armoede”, zegt SP-burgerraadslid Inge Verdaasdonk. “Is dit een voorbode voor het hardvochtige VVD-beleid wat Breda de komende jaren te wachten staat?” Bovendien is het verbod overbodig. Op het moment dat bedelen echt tot overlast leidt, biedt de algemene plaatselijke verordening (APV) voldoende mogelijkheden om op te treden. Verdaasdonk: “Daarmee schiet deze aanpassing van de APV die juist om minder regels ging, zijn doel voorbij.”

Lees verder
7 mei 2018

SP Breda en 50PLUS: Pak armoede aan, ook onder ouderen

SP Breda en 50PLUS willen van het (nieuwe) College van B&W weten wat zij eraan gaat doen om het tij te keren dat steeds meer Bredanaars in armoede leven. Inmiddels zijn 1100 mensen afhankelijk van de voedselbank om te voorzien in hun basisbehoeften. Ook ziet men een toename van ouderen die aankloppen. “Deze Bredanaars zijn slechts het topje van de ijsberg, omdat mensen alleen via een (schuld)hulpverlener aangemeld kunnen worden”, zegt SP-raadslid Boi Boi Huong.  Uit CBS- onderzoek blijkt dat mensen tussen 55 en 65 jaar het grootste risico lopen om langdurig in armoede te leven.  Meer mensen in deze leeftijdscategorie raken  arbeidsongeschikt of werkeloos omdat steeds langer doorgewerkt moet worden.  Huong: “Juist voor deze groep ontbreekt speciaal beleid vanuit de gemeente. Sterker nog: armoederegelingen worden vooral via internet onder de aandacht gebracht terwijl slechts 30% van de ouderen regelmatig thuis online is!”

Lees verder
5 mei 2018

SP Breda lanceert meldpunt vrijwillige ouderbijdrage

Foto: SP

Vandaag lanceert SP Breda een meldpunt (http://spbreda.nl/enquete) over de vrijwillige ouderbijdrage voor ouders met schoolgaande kinderen. Uit onderzoek  van het tv-programma Kassa bleek dat 30 procent van de ouders ervaart dat kinderen buitengesloten worden indien de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald. "Ook op de school waar ik werk zie ik dat sommige ouders de kosten voor een schoolreisje  niet kunnen betalen en hun kinderen daarom niet mee mogen", vertelt Michel Verschuren, SP-burgerraadslid en docent. “Met het meldpunt willen we kijken hoe Bredase ouders van schoolgaande kinderen de vrijwillige bijdrage en andere extra schoolkosten ervaren.”

Lees verder
16 april 2018

Ook Bredase subsidie verstrekt aan foute Jumbo's?

Foto: SP

Afgelopen weekeinde bereikte ons het zorgwekkende nieuws dat de Jumbo in onder andere Ulvenhout werknemers onder valse voorwendselen, met leugens en dreigementen, medische gegevens en bewijsstukken afhandig maakt. Het bedrijf handelde onwettig door te schrijven dat werknemers verplicht zijn de gegevens te verschaffen. Dat het werknemersbestand aan de hand van deze informatie werd doorgelicht op mogelijkheden om subsidie aan te vragen, daar werden werknemers niet over geïnformeerd. "Dit deden zij naar eigen zeggen ‘met de beste bedoelingen’ om mensen met een beperking aan het werk te helpen", zegt SP-raadslid Boi Boi Huong. "Ik twijfel aan de goede bedoelingen van Jumbo. Deze actie lijkt er vooral op gericht om subsidie binnen te harken op mensen die toch al in dienst waren. Subsidies die daarom niet ten goede komen aan werkgevers die wel van plan zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuw aan te nemen." Na het breken van stakingen op de distributiecentra en het omzeilen van de bonden bij het afsluiten van cao’s, lijkt dit een volgende dubieuze manier van Jumbo om zo min mogelijk uit te geven aan personeel. Huong: "Ik wil van wethouder Marianne de Bie (D66) weten of er op deze wijze ook geld van de Gemeente Breda bij Jumbo terecht is gekomen en wat zij hiertegen gaat ondernemen."

Lees verder
10 april 2018

Fatsoenlijk loon en pensioen voor mensen met arbeidsbeperking

Foto: SP

Het vorige kabinet deed, onder leiding van Jetta Klijnsma (PvdA), de sociale werkplaatsen op slot en bezuinigde 1,2 miljard op de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. Het nieuwe kabinet-Rutte, staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) voorop, is van plan om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te betalen én hun pensioen af te pakken. “Hiermee wordt er opnieuw een half miljard bezuinigd op deze groep en zakt het kabinet wat mij betreft door de bodem van onze beschaving”, zegt SP-raadslid Boi Boi Huong. “Breda moet hiertegen optreden. Daarom pleiten wij ervoor dat mensen die door deze kabinetsmaatregel onder het minimumloon gaan verdienen, worden gecompenseerd zodat zij wel een fatsoenlijk salaris krijgen en aan pensioenopbouw doen."

Lees verder
2 februari 2018

Bestaanszekerheid: "Over de rug van mensen met schulden wordt veel geld verdiend!"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! De beste weg uit de armoede blijft een baan met fatsoenlijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden. SP Breda maakte zich hard voor echte banen, ook voor mensen met een mbo-opleiding of lager. We hebben ons verzet tegen misstanden op de werkvloer bij PEGATRON en ATEA. Verder heeft Breda, met maatwerk, de afgelopen jaren gewerkt aan de bestrijding van armoede. Mensen in de bijstand konden voor zichzelf starten en beperkt bijverdienen om aan de armoedeval te ontkomen. Met extra geld voor het woonlastenfonds, armoede onder kinderen en het verlagen van de rentetarieven van de kredietbank, werden huisuitzettingen en uitzichtloze situaties zoveel mogelijk voorkomen. In plaats van drempels op te werpen, werden minima actief gewezen op de regelingen die er voor hen zijn.

Lees verder
9 januari 2018

Bestaanszekerheid: “Dat 4.000 kinderen opgroeien in armoede is onacceptabel!”

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! De beste weg uit de armoede blijft een baan met fatsoenlijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden. SP Breda maakte zich hard voor echte banen, ook voor mensen met een mbo-opleiding of lager. We hebben ons verzet tegen misstanden op de werkvloer bij PEGATRON en ATEA. Verder heeft Breda, met maatwerk, de afgelopen jaren gewerkt aan de bestrijding van armoede. Mensen in de bijstand konden voor zichzelf starten en beperkt bijverdienen om aan de armoedeval te ontkomen. Met extra geld voor het woonlastenfonds, armoede onder kinderen en het verlagen van de rentetarieven van de kredietbank, werden huisuitzettingen en uitzichtloze situaties zoveel mogelijk voorkomen. In plaats van drempels op te werpen, werden minima actief gewezen op de regelingen die er voor hen zijn.

Lees verder
18 oktober 2017

Armoede geen ver-van-mijn-bed-show!

Foto: SP

Dinsdag heeft SP Breda in de stad goede gesprekken gevoerd over armoede, soms heftige verhalen beluisterd, aandachtspunten meegekregen en ook complimenten ontvangen. “Opvallend was het aantal mensen dat aangaf zelf niet in armoede te leven, maar zich wel zorgen maken over hun financiën, wanneer zij bijvoorbeeld onvoorziene uitgaven hadden. Dit kan een hoge ziektekostenrekening zijn, maar ook vervanging van bijvoorbeeld een koelkast of wasmachine”, geeft SP-raadslid Ria Wiegeraad aan. “Je hoorde ook regelmatig dat armoede ontstond bij een opeenstapeling van problemen, zoals ziek worden, daarbij werkeloos raken en alleen komen te staan. Het pijnlijke was om te horen hoe mensen in die situatie zich schamen voor hun armoede en geen hulp durven te vragen. Of niet weten waar zij moeten zijn voor de juiste hulp. Met alle gevolgen vandien!”

Lees verder
17 oktober 2017

Opinie: De vergeten mensen in armoede

Foto: SP

Opinie van SP-raadslid Ria Wiegeraad vanwege Wereld Armoededag. -  Vandaag, dinsdag 17 oktober, wordt op de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede wereldwijd aandacht gevraagd voor het meest schrijnend wat een mens kan overkomen, namelijk leven in armoede.
Vandaag gaat SP Breda de straat op om met de mensen in de stad hierover in gesprek te gaan. Wat is hun verhaal, hun mening, maar ook wat zijn hun voorstellen ter bestrijding van armoede. Dit kunnen we dan weer betrekken bij ons werk in de Gemeenteraad.

Lees verder
1 september 2017

Maak geld bijstand voor kerstdagen over

Foto: SP
 De Gemeente Breda gaat vanaf oktober de reguliere en bijzondere bijstand voortaan uitbetalen op de 27e van de betreffende maand. Tot op heden was dat halverwege de maand erna. Het idee is dat mensen sneller het geld krijgen en het beter aansluit op het moment dat vaste lasten betaald dienen te worden. SP Breda vindt dit een goede ontwikkeling. “Een uitkering krijg je immers niet zomaar, en elke dag die het langer duurt voordat een uitkering op de rekening staat kan problemen opleveren”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. “De uitbetaling op de 27e van elke maand brengt echter mogelijk ook problemen met zich mee.  Wij vragen het College daarom om voor december een uitzondering te maken en het geld voor de kerstdagen over te maken, zodat ook deze mensen de financiële ruimte hebben om er iets gezelligs van te maken.” 

Lees verder

Pagina's

U bent hier