h

Armoede werkt niet!

2 februari 2018

Bestaanszekerheid: "Over de rug van mensen met schulden wordt veel geld verdiend!"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! De beste weg uit de armoede blijft een baan met fatsoenlijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden. SP Breda maakte zich hard voor echte banen, ook voor mensen met een mbo-opleiding of lager. We hebben ons verzet tegen misstanden op de werkvloer bij PEGATRON en ATEA. Verder heeft Breda, met maatwerk, de afgelopen jaren gewerkt aan de bestrijding van armoede. Mensen in de bijstand konden voor zichzelf starten en beperkt bijverdienen om aan de armoedeval te ontkomen. Met extra geld voor het woonlastenfonds, armoede onder kinderen en het verlagen van de rentetarieven van de kredietbank, werden huisuitzettingen en uitzichtloze situaties zoveel mogelijk voorkomen. In plaats van drempels op te werpen, werden minima actief gewezen op de regelingen die er voor hen zijn.

Lees verder
9 januari 2018

Bestaanszekerheid: “Dat 4.000 kinderen opgroeien in armoede is onacceptabel!”

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! De beste weg uit de armoede blijft een baan met fatsoenlijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden. SP Breda maakte zich hard voor echte banen, ook voor mensen met een mbo-opleiding of lager. We hebben ons verzet tegen misstanden op de werkvloer bij PEGATRON en ATEA. Verder heeft Breda, met maatwerk, de afgelopen jaren gewerkt aan de bestrijding van armoede. Mensen in de bijstand konden voor zichzelf starten en beperkt bijverdienen om aan de armoedeval te ontkomen. Met extra geld voor het woonlastenfonds, armoede onder kinderen en het verlagen van de rentetarieven van de kredietbank, werden huisuitzettingen en uitzichtloze situaties zoveel mogelijk voorkomen. In plaats van drempels op te werpen, werden minima actief gewezen op de regelingen die er voor hen zijn.

Lees verder
18 oktober 2017

Armoede geen ver-van-mijn-bed-show!

Foto: SP

Dinsdag heeft SP Breda in de stad goede gesprekken gevoerd over armoede, soms heftige verhalen beluisterd, aandachtspunten meegekregen en ook complimenten ontvangen. “Opvallend was het aantal mensen dat aangaf zelf niet in armoede te leven, maar zich wel zorgen maken over hun financiën, wanneer zij bijvoorbeeld onvoorziene uitgaven hadden. Dit kan een hoge ziektekostenrekening zijn, maar ook vervanging van bijvoorbeeld een koelkast of wasmachine”, geeft SP-raadslid Ria Wiegeraad aan. “Je hoorde ook regelmatig dat armoede ontstond bij een opeenstapeling van problemen, zoals ziek worden, daarbij werkeloos raken en alleen komen te staan. Het pijnlijke was om te horen hoe mensen in die situatie zich schamen voor hun armoede en geen hulp durven te vragen. Of niet weten waar zij moeten zijn voor de juiste hulp. Met alle gevolgen vandien!”

Lees verder
17 oktober 2017

Opinie: De vergeten mensen in armoede

Foto: SP

Opinie van SP-raadslid Ria Wiegeraad vanwege Wereld Armoededag. -  Vandaag, dinsdag 17 oktober, wordt op de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede wereldwijd aandacht gevraagd voor het meest schrijnend wat een mens kan overkomen, namelijk leven in armoede.
Vandaag gaat SP Breda de straat op om met de mensen in de stad hierover in gesprek te gaan. Wat is hun verhaal, hun mening, maar ook wat zijn hun voorstellen ter bestrijding van armoede. Dit kunnen we dan weer betrekken bij ons werk in de Gemeenteraad.

Lees verder
1 september 2017

Maak geld bijstand voor kerstdagen over

Foto: SP
 De Gemeente Breda gaat vanaf oktober de reguliere en bijzondere bijstand voortaan uitbetalen op de 27e van de betreffende maand. Tot op heden was dat halverwege de maand erna. Het idee is dat mensen sneller het geld krijgen en het beter aansluit op het moment dat vaste lasten betaald dienen te worden. SP Breda vindt dit een goede ontwikkeling. “Een uitkering krijg je immers niet zomaar, en elke dag die het langer duurt voordat een uitkering op de rekening staat kan problemen opleveren”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. “De uitbetaling op de 27e van elke maand brengt echter mogelijk ook problemen met zich mee.  Wij vragen het College daarom om voor december een uitzondering te maken en het geld voor de kerstdagen over te maken, zodat ook deze mensen de financiële ruimte hebben om er iets gezelligs van te maken.” 

Lees verder
10 augustus 2017

SP op werkbezoek bij ATEA

Foto: SP
 Donderdag ging SP Breda met een grote afvaardiging vanuit de fractie, het bestuur en de leden op werkbezoek bij ATEA aan de Riethil in Breda. Bijna een jaar nadat de partij de bevindingen van het meldpunt ATEA Alarm presenteerde, kreeg de partij een toelichting op de vele ontwikkelingen die gaande zijn binnen de organisatie. Zo wordt een aantal taken van ATEA (op termijn) afgestoten zoals Werk aan de wijk. Het weer aan het werk helpen van mensen, is inmiddels teruggehaald naar de gemeente. Met de Alfacheque voor thuiszorgmedewerkers wordt onder druk van de SP landelijk en lokaal, zelfs helemaal gestopt. Zij gaan in dienst bij de betreffende thuiszorgorganisatie. "Wij zijn blij dat ATEA weer terug naar de basis gaat, namelijk het zorgen voor aangepast werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes.Lees verder
15 juni 2017

Extra geld voor armoedebestrijding

Foto: SP
 Donderdagavond heeft de Gemeenteraad ingestemd met de Ontwikkelagenda Armoede waarmee 1,4 miljoen extra geïnvesteerd wordt in de bestrijding van armoede In Breda. Ook het voorstel van SP en CDA om de mensen die ervoor in aanmerking komen voortaan actief op regelingen te wijzen, werd aangenomen door een unanieme raad. "Het aantal mensen dat in armoede leeft, neemt ook in Breda nog steeds toe. Daarom is het goed dat we extra geld beschikbaar stellen", zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. "Maar naast meer geld moeten we er ook voor zorgen dat de toegang tot armoederegelingen laagdrempelig is. Ik ben blij dat de rest van de raad dat met ons eens is!" 

Lees verder
28 mei 2017

SP Breda presenteert Aanvalsplan Armoede

Foto: SP
 Maandag heeft SP-raadslid Ria Wiegeraad het Aanvalsplan Armoede overhandigd aan wethouder Marianne de Bie (D66). Dit vond plaats voorafgaand aan de bespreking van het armoedebeleid in de raadscommissie. Wiegeraad: "Het Aanvalsplan Armoede is opgesteld samen met de mensen zelf, die direct met armoede te maken hebben. We willen met dit plan juist hen een stem geven want die blijft mede vanwege schaamte, vaak ongehoord in de politiek!" Naast de ervaringen van de mensen die het betreft, bevat het aanvalsplan ook veel suggesties om armoede aan te pakken. "En dat is hard nodig!", zegt Wiegeraad. "In 2015 leefden in Breda 8.525 huishoudens in armoede, waaronder bijna 4000 kinderen. Dit aantal daalt niet. Sterker nog: ondanks het economisch herstel is dit aantal in 2016 gestegen naar 8.800 huishoudens."

Lees verder
5 mei 2017

Opinie: VVD, maak liever werk van echte banen!

Foto: SP
 De door VVD’er Frits Bolkestein ingezette race naar de bodem van de Europese arbeidsmarkt heeft ertoe geleid dat de lonen en arbeidsvoorwaarden in de tuinbouw inmiddels zo slecht zijn, dat ook werknemers uit Midden- en Oost-Europa er niet meer voor naar West-Brabant komen. Het zou dan ook logisch zijn om die omstandigheden nu eindelijk eens te verbeteren zodat het werken in deze sector weer aantrekkelijk wordt. Deze economische wet van vraag en aanbod gaat echter aan uitgerekend de VVD Breda voorbij. In plaats van dat zij bepaalde tuinders hun verantwoordelijkheid laten nemen, zetten zij liever bijstandsgerechtigden in. Hiermee bieden zij geen oplossing voor het probleem maar verhullen wel de oorzaak ervan.

Lees verder
29 april 2017

Laat ook lage inkomens profiteren van groene energie

Foto: SP
 Uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie, FNV, de Woonbond en Tax Justice, blijkt dat vooral Nederlanders met een laag inkomen de rekening van groene energie gepresenteerd krijgen. De Nederlandse samenleving zal in de komende decennia vrij van CO2-emissies worden ten gevolge van de afspraken in het klimaatakkoord Parijs 2015. Dat is uiteraard een zeer positieve ontwikkeling. “Om dat doel te bereiken zullen echter ook kosten moeten worden gemaakt”, zegt SP-raadslid René Spiegels. “We moeten voorkomen dat een in de kern positieve ontwikkeling de ongelijkheid in Nederland verder vergroot. Te beginnen in Breda!”Lees verder

Pagina's

U bent hier